Życzenia rektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej

rektor Piotr Wachowiak

 

Szanowni Państwo, droga Rodzino SGH,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej całej wspólnocie akademickiej SGH – wykładowcom i pracownikom administracyjnym – pragnę złożyć szczególne podziękowania za codzienny trud, wytężoną pracę i zaangażowanie w rozwijanie naszej uczelni, zwłaszcza w niełatwym dla nas wszystkich czasie pandemii COVID-19. Dziękuję za nieoceniony udział w kształceniu i wspieraniu młodego pokolenia naszych studentów i doktorantów.

Składam Państwu również życzenia zdrowia i pogody ducha, wytrwałości, niegasnącego zapału i zadowolenia w życiu, a także wszelkiej pomyślności i sukcesów na ścieżce zawodowej i osobistej.  

Piotr Wachowiak
rektor SGH