Szkoła Główna Domowa, czyli odrób lekcje z SGH

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/przybory-szkolne-z-kalkulatora_897701.htm#page=1&query=praca%20domowa&position=45

7 maja rusza akcja wolontariackiej pomocy w odrabianiu lekcji dla dzieci pracowników jednoimiennego szpitala MSWiA w Warszawie.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 jest czasem trudnym dla wszystkich. Z dnia na dzień musieliśmy całkowicie zmienić tryb naszego życia i przystosować się do nowych i nieznanych nam, na taką skalę warunków.

Wiele mówi się o osobach starszych, samotnych czy niepełnosprawnych, które wymagają różnorodnego wsparcia, np. w kwestii codziennych zakupów. W tym celu lokalne społeczności organizują akcje samopomocy, wspierające przede wszystkim grupę wysokiego ryzyka, z uwagi na powikłania choroby CoVID-19. Społeczność SGH zaangażowała się w podobną inicjatywę i już w marcu uruchomiona została akcja wolontariacka pod hasłem „Widzialna Ręka”, która okazała się dużym sukcesem.

Pandemia, to nie tylko czas heroicznej walki medyków o życie ludzkie, to także egzamin z odpowiedzialności za drugiego człowieka i naszej wrażliwości społecznej. Okazuje się, że jest znacznie więcej osób potrzebujących naszego wsparcia.

Obciążeni pracą przedstawiciele zawodów medycznych, każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem, wysiłkiem i poświęceniem niosą pomoc tysiącom pacjentów, w całej Polsce. Pamiętajmy, że poza wykonywanym zawodem mają oni podobne codzienne problemy i obowiązki jak inni.

W tym szczególnym czasie, zwłaszcza jako rodzice, są dodatkowo obciążeni domową edukacją swoich dzieci, które często z uwagi na wiek nie zdają sobie jeszcze w pełni sprawy z zaistniałej sytuacji. Z pewnością ogromne zmęczenie, oraz świadomość podejmowanego ryzyka nie ułatwiają medykom wykonywania codziennych „zwykłych” obowiązków, w tym pomocy dzieciom nad lekcjami.

Warto, w tym miejscu przypomnieć, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, w 2017 r. podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w której podkresliła m.in. swoje zaangażowanie w kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw, w odniesieniu nie tylko do całej społeczności akademickiej, ale także jej otoczenia.

W tym duchu społeczność akademicka SGH przygotowała akcję „Szkoła Główna Domowa, czyli odrób lekcje z SGH”, która ma na celu pomóc dzieciom pracowników, najbliższego nam, jednoimiennego szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej 137.

Akcja ta jest formą podziękowania za trudną i ciężką pracę służb medycznych. Stanowi też wyraz troski o dzieci pracowników szpitala, by wspomagać ich, w codziennych obowiązkach. Pomoc zorganizowana została w formie online i udzielana będzie z takich przedmiotów, jak matematyka, informatyka, fizyka, WOS, historia, geografia oraz języki obce, na poziomie klas 4–8 szkoły podstawowej.

Pomysłodawcą projektu jest prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak, który zauważył problem i zadeklarowł chęć pomocy. Akcja koordynowana jest przy współpracy Samorządu Studentów SGH i specjalnie powołanego, w tym celu zespołu, w skład którego wchodzą dr Ewa Jastrzębska, Anna Kotlińska, Justyna Kozera z Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH oraz Olivia Klimczak - wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów SGH.

SGH zwróciła się do pracowników szpitala MSWiA z prośbą o wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Na tej podstawie zebrane zostaną najważniejsze informacje dotyczące potrzeb, związanych z pomocą szkolną m.in. odnośnie przedmiotów, wieku dzieci, czy preferowanej formy kontaktu.

Równolegle trwa zbieranie zgłoszeń od chętnych studentów, doktorantów i pracowników, deklarujących pomoc i chcących włączyć się w tę ważną akcję. Wszystkie osoby, które mają możliwość udzielania regularnego wsparcia, zachęcamy do włączenia się, jako wolontariusz/ka, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 maja br., tak aby jak najszybciej zorganizować wsparcie. Po tym terminie nadal będzie można zgłosić chęć udziału.

Koordynatorzy akcji będą następnie kontaktować osoby deklarujące pomoc z rodzicami i opiekunami dzieci, które na takie wsparcie liczą.
Spotkania online zaplanowane zostały w okresie od 7 maja do 5 czerwca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy SGH

SGH w dobie pandemii

Komisja Rektorska ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Akcja „Widzialna Ręka” w SGH