Ostatnie posiedzenie Senatu SGH w kadencji 2020–2024

zdjęcie zbiorowe senatorów uczelni w sali biblioteki

3 lipca 2024 r. w Czytelni Głównej Biblioteki SGH odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu SGH w kadencji 2020-2024. Rektor Piotr Wachowiak podziękował całej społeczności akademickiej za wytężoną pracę na rzecz uczelni w mijającej kadencji. Członkom Senatu SGH wręczył listy z podziękowaniami. W materiale zamieszczamy Sprawozdanie Rektora za kadencję 2020-2024.

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu mijającej kadencji przegłosowano kilkanaście uchwał, m.in. w sprawie ustalenia programów kilku studiów podyplomowych czy w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia rektora SGH z wnioskiem o przyznanie nagród dla wykładowców SGH.

Rektor i profesor SGH Piotr Wachowiak, który 7 marca br. został wybrany na drugą kadencję 2024–2028, przedstawił sprawozdanie z wykonania programu wyborczego w trakcie mijającej kadencji.

Prezentacja objęła podstawowe obszary: 

  • Działalność organizacyjną (strategia rozwoju SGH na lata 2022-2032, badanie satysfakcji pracowników i studentów, system oceniania nauczycieli akademickich, Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych – AI Lab, Plan Równości Płci, pomoc Ukrainie);
  • Naukę (polityka naukowa SGH, projekty badawcze, ewaluacja dyscyplin naukowych, umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej w ramach Programu NAWA STER – „Internationalisation of doctoral schools”, program mentoringu naukowego);
  • Dydaktykę (uruchomienie nowych kierunków studiów i specjalności, doskonalenie form prowadzenia zajęć, współpraca z praktyką gospodarczą w obszarze dydaktyki, program ministerialny Mistrzowie Dydaktyki, nagroda CEMS School of the Year 2022/2023);
  • Relacje z otoczeniem (akredytacja EQUIS, uniwersytet europejski nauk społecznych CIVICA, Klub Partnerów SGH, udział w najważniejszych kongresach, współpraca z mediami);
  • Działalność zarządczą (budowa budynku S na ul. Batorego, modernizacja Domu Studenckiego „Grosik”, przygotowanie sal dydaktycznych do zajęć hybrydowych, sale specjalnego przeznaczenia: sala do spotkań biznesowych, sale konsultacyjne, sale do pracy zespołowej, sala do nagrań, wdrożenie systemu USOS). 

Sprawozdanie rektora SGH za kadencję 2020-2024.

Prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, zdał relację z czerwcowego posiedzenia Międzynarodowej Rady Doradczej (IAB), podczas którego omawiano m.in. kwestie akredytacji, reakredytacji i współpracy z biznesem.

Rzeczniczka etyki dr Ewa Jastrzębska podsumowała rok swej działalności w zakresie kształtowania i stanu przestrzegania etycznych postaw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz działań wspierającej ją Komisji etyki. Rzeczniczka etyki działa w SGH od 21 kwietnia 2021 r. a Komisja etyki funkcjonuje od 12 lipca 2021 r.

Z członkami Senatu SGH pożegnał się prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH., który zostaje wszelako na uczelni. Podkreślił, że dotychczasowa praca w SGH była dla niego ogromnym zaszczytem, dziękując wszystkim za współpracę. Swoje krótkie wystąpienie zakończył słowami: „Wśród przedmiotów wiedzy, najważniejszy jest dla człowieka drugi człowiek".