Dr Marcin Wroński z SGH otrzymał grant w konkursie OPUS 24

logo Narodowego Centrum Nauki

Dr Marcin Wroński, adiunkt w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Światowej SGH otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS 24. Kwota finansowania to 2 132 584 zł.

Dr Wroński w latach 2023–2027 realizować będzie projekt badawczy pt. „Długookresowa zmiana nierówności ekonomicznych i mobilności międzypokoleniowej w Polsce”.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o ewolucji nierówności ekonomicznych oraz mobilności społecznej w Polsce. Badanie obejmie okres od czasów przedrozbiorowych do dzisiaj, ze szczególnym naciskiem na XIX wiek i później. By zrealizować ten cel, wykorzystany zostanie szeroki katalog źródeł danych m.in.: publikacje statystyczne, spisy powszechne, dokumentacje z poboru podatków, kataster, rejestry właścicieli ziemskich, katalogi adresowe.

W projekcie przewidziano dwa stypendia dla studentów doktorantów. Rekrutacja na te stanowiska trwa do 14 grudnia 2023 r. 

Szczegółowe informacje.

Weronika Muszyńska z SGH otrzymała grant na badania w konkursie PRELUDIUM 22.