Sukces wspólnego programu SGH-WUM MBA

Autor:

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

15 stycznia 2020 r. prorektor ds. nauki i zarządzania SGH prof. Piotr Wachowiak podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia.

Za nami pierwsza edycja programu SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. Jedenastego października 2019 r. absolwenci studiów organizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny odebrali swoje dyplomy.

W uroczystości udział wzięli m.in. rektorzy obu uczelni – profesorowie Marek Rocki i Mirosław Wielgoś – a także: prof. Piotr Wachowiak, prorektor SGH ds. nauki i zarządzania; prof. Maciej Słodkowski, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, oraz kierownicy studiów z ramienia obu uczelni – prof. Michał Jakubczyk (SGH) i mgr Artur Białoszewski (WUM). Gościem specjalnym była prezes zarządu Grupy LUX MED Anna Rulkiewicz.

MBA dla ministerstwa zdrowia

Konsorcjum Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na zamówienie Ministerstwa Zdrowia przygotuje specjalną edycję studiów SGH-WUM MBA. Piętnastego stycznia 2020 r. w siedzibie ministerstwa podpisana została umowa na realizację studiów MBA w ochronie zdrowia.

W uroczystości wziął udział minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz przedstawiciele obu uczelni: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – rektor WUM oraz dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – prorektor ds. nauki i zarządzania SGH. Studia MBA w ochronie zdrowia realizowane będą w ramach projektu pt. „Akademia Menadżera – przeprowadzenie działań rozwojowych kadry zarządzającej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Studia kierowane są do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla podmiotów leczniczych będących jednostkami podległymi Ministerstwu Zdrowia lub przez nie nadzorowanymi, w tym szpitali klinicznych oraz kadry zarządzającej w administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia, mającej co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku zarządczym. Autorski program przygotowali doświadczeni praktycy i najlepsi pracownicy naukowi obydwu uczelni.

 

15 stycznia 2020 r. prorektor ds.nauki i zarządzania SG prof. Piotr Wachowiak podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia/ Fot. Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM