Z gabinetu prorektorki ds. nauki: priorytety i cele strategiczne dla nauki

prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak

W obszarze nauki nadal priorytetem jest przygotowanie do ewaluacji, która ma nastąpić w przyszłym roku – pisze w cyklu „Z gabinetów władz SGH” prorektorka ds. nauki prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Bardzo się cieszę, że coraz więcej naukowców SGH publikuje swoje prace w renomowanych czasopismach. W pierwszym kwartale aż trzy artykuły ukazały się na łamach czasopism o najwyższej liczbie punktów ministerialnych: w „Sociology of Religion Quarterly Review (Oxford Press)”, współautorstwa prof. Katarzyny Górak-Sosnowskiej, w „Energy Economics” współautorstwa prof. Michała Rubaszka, oraz w „Sociological Methods & Research” autorstwa dr Magdaleny Smyk i dra Lucasa van der Velde. Z kolei w wydawnictwie Routledge ukazała się monografia „Economic Growth and Convergence. Global Analysis through Econometric and Hidden Markov Models” autorstwa profesorów Michała Bernardellego, Mariusza Próchniaka i Bartosza Witkowskiego, a także „Organizational Networks and Networking Competence Contemporary Challenges in Management and Employment” autorstwa prof. Marzeny Fryczyńskiej. Wszystkim gratuluję sukcesów!  

Na bieżąco monitorujemy dorobek związany z publikacjami: na początku czerwca wszyscy nauczyciele akademiccy powinni dostać podsumowanie swojej działalności publikacyjnej, którą prowadzili do końca marca tego roku. Mam nadzieję, że będą zadowoleni ze swoich postępów. Nad procesem tym czuwa prof. Waldemar Rogowski z zespołem we współpracy z Działem Nauki. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie w tę pracę. Przygotowujemy się również do ewaluacji w obszarze pozostałych kryteriów – projektów badawczych i wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze. 

Rozwijany jest również system sprawozdań nauczycieli akademickich, tak aby był lepiej dostosowany do potrzeb związanych z raportowaniem efektów pracy naukowej i wymiany informacji dla potrzeb ewaluacji. Wszystko powinno być przetestowane i przygotowane, aby nasz dorobek był odpowiednio odnotowany. 

Prowadzone były również prace nad Strategią SGH w obszarze nauki. Po przyjęciu Strategii przez Senat, rozpoczęliśmy dyskusje dotyczące operacjonalizacji poszczególnych celów strategicznych, przez określenie ich celów operacyjnych oraz proponowanych działań. Chciałabym, aby dynamika prac nad Strategią była utrzymana tak, aby rozwijać i wzmacniać działalność naukową w SGH. Bardzo ważnym elementem strategii jest wspieranie rozwoju naukowego, szczególnie młodych osób, będących na początku swojej ścieżki naukowej. Wsparcie mentoringowe doświadczonych profesorów jest tutaj bardzo potrzebne.

Dużo się dzieje również w obszarze projektów – Zespoły SGH pozyskują kolejne granty, m.in. w ramach programu NAWA. To ważny krok do intensyfikacji naszej współpracy międzynarodowej. Niedługo rozpoczniemy również realizację kolejnego dużego grantu w ramach programu GOSPOSTRATEG, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim województwa mazowieckiego. Programy te dają możliwość realizacji projektów, których efekty przekładają się na praktykę gospodarczą. 

Od marca tego roku pracuje Komisja ds. Otwartej Nauki, której zadaniem jest wypracowanie rozwiązań wspierających zarządzanie i dzielenie się wiedzą zdobytą podczas prowadzonych prac naukowych. Rozpoczynamy również prace nad Gender Equality Plan, który jest wymagany przez Komisję Europejską w trakcie procesu aplikowania o projekty badawcze finansowane z jej środków. 

Finalizowane są prace dotyczące grantów międzykolegialnych, w ramach których opracowywane są materiały merytoryczne do kolejnego raportu na Forum Ekonomiczne w Karpaczu. To bardzo wartościowy wkład w dyskusję na temat sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, szczególnie strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19. 

Rozwijamy współpracę z pozostałymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce. Dzięki niej odbyło się seminarium poświęcone przygotowaniu do ewaluacji, a także konferencja podsumowująca pierwsze doświadczenia z prowadzenia Szkół Doktorskich. Taka praktyczna wymiana pozwala uczyć się od siebie nawzajem i dzielić się zdobytymi doświadczeniami. Mam nadzieję, że wynikną z niej również wspólne, szersze inicjatywy związane z prowadzeniem badań naukowych. 

Bardzo się również cieszę, że SGH dołączyła do grona partnerów Open Eyes Economy Summit. W listopadzie na Kongresie OEES – mam nadzieję, że już w trybie stacjonarnym – poruszany będzie między innymi ważny temat „Demokracja a demografia”.

Pomimo ograniczeń wynikających z pandemii kontynuujemy i uruchamiamy wiele istotnych procesów, które – mam nadzieję – będą wspomagać inicjowanie i realizowanie badań naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.