Jak wspierać przedsiębiorczość wśród studentów? Rozmowy władz SGH, AGH i UEK

Autor
Jak wspierać przedsiębiorczość wśród studentów? Rozmowy władz SGH, AGH i UEK

15 czerwca 2021 r. rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak spotkał się z przedstawicielami władz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Spotkanie, w którym udział wzięli także rektor AGH, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, przewodniczący Rady Uczelni AGH dr inż. Krzysztof Pawiński oraz dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady Uczelni ze strony SGH, miało na celu nawiązanie jeszcze ściślejszej współpracy między uczelniami w zakresie dydaktyki, badań i innowacji.

Wśród istotnych tematów, podjętych przez rektorów pojawiła się kwestia utworzenia wspólnych funduszy, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości wśród studentów. 

Rektor Piotr Wachowiak spotkał się także z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr. hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK, z którym również poruszył temat współpracy i rozwoju obydwu uczelni oraz tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.