Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak w Radzie ds. Planu Pracy i Rozwoju

Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak w Radzie ds. Planu Pracy i Rozwoju

14 czerwca 2021 r. powołanie do Rady ds. Planu Pracy i Rozwoju przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wręczył rektorowi SGH, prof. Piotrowi Wachowiakowi wicepremier Jarosław Gowin.

Rada będzie  identyfikować i analizować zagadnienia związane z realizacją Planu, a także opracowywać i opiniować propozycje rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych, wpisujących się w Plan.
Nominacje na członka Rady otrzymały 32 osoby, wśród których są rektorzy czołowych polskich uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorców.   
W skład Rady wchodzą:

 • dr Barbara Bartkowiak, przewodnicząca Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab.  Radosław Henryk Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej, prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej,
 • prof. dr hab. Bogumiła Anna  Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca KRUP,
 • dr hab. inż.  Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej,
 • dr Przemysław Ligenza, dyrektor Instytutu Meteorologi i Gospodarki i Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy  Lis, rektor Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie,
 • prof. dr hab.  Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
 • prof. dr hab. inż.  Arkadiusz Franciszek Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący KRASP,
 • dr hab. Stanisław  Mocek, prof. CC, rektor Collegium Civitas,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej, prezes ZBP,
 • prof. dr hab. Jacek Józef Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar,
 • prof. dr hab.  Andrzej Jan Sokala, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • Piotr Uszok, przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Śląskiego,
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Marek Woron, przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kanclerz Loży Dolnośląskiej, wiceprezes Zarządu BCC,
 • prof. dr hab. inż.  Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. inż.  Krzysztof Ryszard Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab.  Michał Jerzy Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej,
 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr hab. Maciej Jan Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Przewodniczącą Rady została Anna Budzanowska, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021).