Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – przyszłość rachunkowości i nieustanne wyzwania

MSSF to globalny język rachunkowości czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Często stosowany jest również angielski akronim – IFRS czyli International Financial Reporting Standards. Nazwy te odnoszą się do jednej – ujednoliconej, metody przygotowywania sprawozdań finansowych, prezentowania wyników finansowych i sprawozdań z sytuacji firmy.

Standardy zostały wprowadzone, aby ujednolicić sprawozdania finansowe, a tym samym ułatwić ich porównywanie oraz sprawić, że będą bardziej przejrzyste. W Polsce MSSF-y są coraz bardziej powszechne. Niektóre przedsiębiorstwa, np. banki, są wręcz zobowiązane do raportowania wg tej właśnie metody, jeżeli przygotowują sprawozdanie skonsolidowane.

MSSFy ułatwiają porównanie i ujednolicają

W każdym kraju obowiązują inne przepisy księgowe oraz podatkowe, a także wymagania dotyczące prezentowania sprawozdań finansowych. Mając wgląd w dokumenty księgowe firm, z siedzibami w różnych państwach, trudno na pierwszy rzut oka orzec co tak naprawdę mówią o stanie finansowym przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem globalnego rynku, unifikacja dokumentów  stawała się więc coraz bardziej potrzebna. W praktyce okazywało się, że dwa oddziały tej samej firmy – ponieważ mieściły się w innych krajach – prezentowały dokumenty o różnej treści i formie. Pierwsze próby ujednolicenia podejmowano już w latach 70. XX wieku. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że tamte działania były podwaliną pod MSSF. W tzw. międzyczasie wprowadzono wiele modyfikacji, a same standardy są wciąż udoskonalane, ale ideę tworzenia sprawozdań finansowych w oparciu o jednakowe metody zaczęto wdrażać właśnie wtedy. Te ujednolicone standardy stają się… standardem w większości krajów na świecie – już w 2008 roku 113 krajów na całym świecie wymagało lub zezwalało na stosowanie MSSF. Dzisiaj jest ich zdecydowanie więcej.
 

„MSSF w praktyce” – postaw na studia podyplomowe

Roczne studia podyplomowe „MSSF w praktyce”, prowadzone przez EY Academy of Business oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, to oferta łącząca doświadczenie czołowej firmy audytorsko-doradczej, ale też lidera rynku szkoleń oraz wiodącej uczelni ekonomicznej. Program studiów dostosowany został do potrzeb rynku, uczestników oraz realiów panujących w wielu organizacjach i w spółkach kapitałowych.
Dzięki wypracowanej metodologii i technikom szkoleniowym studia te mają wysoką wartość praktyczną, a zdobyta wiedza może być stosowana w codziennej pracy zawodowej. 
Studia dedykowane osobom aktywnym zawodowo, odbywają się w czasie weekendowych zjazdów, które mają miejsce co 2 lub 3 tygodnie. Program (więcej tutaj: https://www.academyofbusiness.pl/pl/mssf-w-praktyce,28/) zakłada aż 16 dni praktycznych zajęć z MSSF oraz dodatkowe bloki tematyczne z rachunkowości kosztów i analizy odchyleń, finansów przedsiębiorstw i wyceny wartości oraz podatków i prawa. Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH oraz dyplom EY Academy of Business i SGH.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to aktualnie podstawa rachunkowości dla większości organizacji, dlatego podczas studiów poświęciliśmy im najwięcej czasu i uwagi. Uzupełnienie programu o dodatkowe przedmioty pozwala na lepsze zrozumienie istoty MSSF – mówi prof. dr hab. Ewa Latoszek, kierownik studiów, SGH.

 

Najwyższe standardy MSSF – najlepsi wykładowcy, aktualne metody

„MSSF w praktyce” to program, o zdecydowanie większej złożoności niż oferta studiów i kursów dla finansistów, tylko dotykających tematu. Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi MSSF powinny posiadać podstawową wiedzą z dziedziny finansów, którą chcą rozwijać w zgodzie z najlepszymi standardami i praktykami w tej dziedzinie. W związku z dynamicznym rozwojem standardów, specjaliści aspirujący do bycia szkoleniowcami lub wykładowcami MSSF są zobligowani to ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Wybór studiów „MSSF w praktyce” daje nam więc pewność, że kadra szkoleniowa będzie nie tylko świetnie wykwalifikowana, ale również „na czasie” z najnowszymi regulacjami. MSSF daje gwarancję, że w czasie studiów poznamy metody aktualnie stosowane w największych przedsiębiorstwach.

Praktyka jest najważniejsza

Większość z nas pamięta czasy studiów, na których po kilku godzinach zajęć nawet najciekawszy i merytoryczny wykład potrafił znużyć. Wybierając studia podyplomowe, które są niezbędne dla naszego rozwoju zawodowego warto wybrać te, które oferują jak najwięcej aktywnego uczestnictwa oraz pracy własnej na przykładach. Badania mówią, że najlepiej przyswajamy wiedzę, kiedy aktywnie uczestniczymy w procesie uczenia, dlatego wybór zajęć, których program skupia się na praktyce, jest zdecydowanie najlepszym wyborem.

Specjalista MSSF – poszukiwany na całym świecie

Międzynarodowy charakter wiedzy i umiejętności przyswajanych w czasie studiów MSSF jest podkreślany w samej nazwie standardów. Posiadanie takich kwalifikacji daje podwójną przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Z jednej strony osoba posiadająca takie kwalifikacje staje się pożądana wśród firm na polskim rynku, które działają lub planują rozwój swojej działalności również zagranicą, natomiast z drugiej umiejętność pracy w ramach międzynarodowych standardów sprawia, że możemy również stać się pożądanym pracownikiem również na zagranicznych rynkach pracy. W zglobalizowanym świecie kwalifikacje międzynarodowe są jeszcze bardziej pożądane, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. 

W momencie podjęcia decyzji o wprowadzeniu MSSF w firmie, a w szczególności w grupach kapitałowych, ważne jest, aby wszyscy pracownicy działów finansowych posiadali wysokiej jakości wiedzę na ich temat. Tylko wtedy będą mogli posługiwać się wspólnym językiem, dokonywać świadomych wyborów w ramach proponowanych przez MSSF rozwiązań, a grupa jako całość efektywnie zarządzać informacjami, które są podstawą oceny finansowej firmy. Kompleksowa wiedza z zakresu stosowania nowoczesnych metod rachunkowych daje też szansę osobistego rozwoju dla pracowników – mówi Michał Błeszyński, menedżer i wykładowca w EY Academy of Business.

MSSF – niezbędny na giełdzie

Korzystanie z MSSF nie tylko ułatwia prowadzenie działalności poza granicami Polski i upraszcza kontakty z zagranicznymi podmiotami, ale również podnosi prestiż i wiarygodność przed partnerami biznesowymi. Warto podkreślić, że dwa typy przedsiębiorstw w Polsce są zobligowane do korzystania z Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej – są to firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wszystkie banki, jeśli sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Najwyższej klasy specjaliści sprawozdawczości finansowej są zatem wręcz zobligowani do dobrej znajomości kwalifikacji MSSF.