SGH na konferencjach NAFSA i EAIE

Jak co roku delegacja SGH uczestniczyła w najważniejszych konferencjach poświęconych edukacji międzynarodowej.

Jak co roku delegacja SGH uczestniczyła w stoisku Ready, Study, Go! Poland (zorganizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – NAWA) podczas dwóch najważniejszych konferencji poświęconych edukacji międzynarodowej: NAFSA w Filadelfii, USA (27 maja – 2 czerwca) i EAIE w Genewie, Szwajcaria (11–14 września). Włączanie się SGH w te wydarzenia to unikalna okazja do nawiązywania i rozwijania kontaktów sprzyjających podnoszeniu jakości działań w zakresie szkolnictwa wyższego oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Przy okazji konferencji w Szwajcarii przedstawicielki CPM uczestniczyły również w dniach partnerskich organizowanych przez University St. Gallen oraz ZHAW School of Management and Law.

NAFSA

NAFSA jest największą na świecie organizacją pozarządową poświęconą międzynarodowej edukacji. Co roku konferencja i targi NAFSA gromadzą ponad 10 tys. uczestników ze 150 krajów na całym świecie. W skład polskiej delegacji weszło 18 instytucji szkolnictwa wyższego, które zaprezentowały swoją ofertę na polskim stoisku.

Oprócz promowania oferty SGH doszło do spotkań z przedstawicielami uczelni partnerskich m.in. z Singapuru, Kanady, Urugwaju, Japonii, Korei Południowej, Peru, USA i Nowej Zelandii. Te spotkania były poświęcone głównie omówieniu zagadnień związanych z realizacją projektu Erasmus+ KA107 (współpraca z krajami partnerskimi), podsumowaniu naszej dotychczasowej współpracy oraz sposobom zachęcania studentów do wybierania mniej popularnych uczelni partnerskich, wymianie aktualnych informacji oraz omówieniu możliwości dalszej współpracy (np. krótkie programy czy programy podwójnego dyplomu).

EAIE

Zorganizowana po raz trzydziesty konferencja EAIE, tym razem pod hasłem „Facing Outward”, zgromadziła ponad 5 tys. uczestników związanych z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego – od pracowników naukowych przez specjalistów ds. współpracy zagranicznej po agencje państwowe i organizacje zaangażowane w tematykę umiędzynarodowienia.

Na 30. rocznicę konferencji przygotowane zostało stoisko, na którym przedstawiciele 21 polskich uczelni prezentowali swoją ofertę i odbywali spotkania z obecnymi i potencjalnymi partnerami. Oprócz pracowników Centrum Programów Międzynarodowych SGH w konferencji uczestniczył również prof. Jacek Prokop, prorektor ds. współpracy z zagranicą, oraz prof. Ewa Baranowska-Prokop, opiekun akademicki kierunku Global Business, Finance and Governance.

Udział SGH w konferencjach takich jak NAFSA czy EAIE ma ogromne znaczenie dla postrzegania uczelni za granicą. Podczas spotkań zarówno z naszymi obecnymi, jak i potencjalnymi partnerami mamy unikalną okazję do nawiązania długoterminowych relacji z uczelniami partnerskimi, do wyjaśnienia wielu kwestii dotyczących wymiany studentów i pracowników oraz do zaprezentowania oferty SGH w sposób, jaki byłby niemożliwy w korespondencji mailowej czy podczas rozmów telefonicznych. Spotkania z przedstawicielami uczelni partnerskich (ok. 50 spotkań w trakcie trwania jednej konferencji) dotyczyły udziału w projektach Erasmus+ KA103 i KA107 oraz wyjaśnienia zasad obowiązujących w programie. Dzięki udziałowi w takich wydarzeniach lista partnerów uczelni co roku się poszerza, a do grupy współpracujących z nami instytucji należą uczelnie wysoko notowane w światowych rankingach, co wpływa również na naszą pozycję w rankingach krajowych i zagranicznych. Ponadto dzięki większej liczbie uczelni partnerskich dajemy naszym studentom szansę na zyskanie niezbędnego doświadczenia międzynarodowego zarówno podczas wyjazdów na programy wymiany (np. Erasmus+, PIM, umowy bilateralne), programy edukacyjne (CEMS MIM, programy podwójnego dyplomu, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie), jak i podczas studiów na naszej uczelni dzięki kontaktom ze wzrastającą z każdym rokiem liczbą studentów zagranicznych przyjeżdżających do SGH (internacjonalizacja w domu).

Dni partnerskie

Organizacja EAIE w danym kraju europejskim jest zawsze doskonałą okazją do odwiedzenia uczelni partnerskich. W tym roku dni partnerskie odbywały się w dwóch ważnych dla SGH szwajcarskich uczelniach: University St. Gallen, który – tak jak SGH – jest uczelnią członkowską CEMS i Partnership in International Management (PIM), oraz ZHAW School of Management and Law, z którą SGH prowadzi program podwójnego dyplomu na kierunku Global Business, Finance and Governance. W dniach partnerskich uczestniczyło wiele uczelni pozaeuropejskich (w ZHAW ok. 30 przedstawicieli, w St. Gallen ok. 50), co pozwoliło na wzmocnienie relacji międzyuczelnianych także z innymi partnerami SGH z całego świata. Organizatorzy dni partnerskich zaprezentowali swoje uczelnie, przeprowadzili campus tour, a także zorganizowali wykłady o ekonomii, historii i kulturze Szwajcarii.