Erasmus+ Blended Intensive Programme

na zdjęciu uczestnicy kursu

CEC: Marketing Resources and Consumer Behavior in Central Europe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – wspólnie z partnerami z Vienna University of Economics and Business (WU) i University of Economics in Bratislava (EUBA) – 18–26 marca zorganizowała kurs CEC: Marketing Resources and Consumer Behavior in Central Europe, w ramach Erasmus+ Blended Intensive Programme – BIP.

Program w SGH, za udział w którym można było otrzymać po 4 ECTS, zaadresowano do studentów studiów licencjackich, zainteresowanych tematyką biznesu w Europie Środkowej. Oprócz tego modułu są zaplanowane kolejne, dwutygodniowe bloki przedmiotowe w Bratysławie i Wiedniu.

Program BIP CEC: Marketing Resources and Consumer Behavior in Central Europe rozpoczął się 18 marca warsztatem integracyjnym w trybie online, prowadzonym przez profesorów z Vienna University of Economics and Business (WU). Następnie, od poniedziałku do piątku, 38 studentów trzech uczelni uczestniczyło w bloku zajęć koordynowanym przez prof. Tomasza Sikorę, również pod nazwą Marketing Resources and Consumer Behavior in Central Europe. Przedmiot był podzielony na części wykładową i praktyczną. W tej drugiej studenci pracowali w kilkuosobowych międzykulturowych grupach projektowych, wspólnie przeprowadzając badanie na temat etnocentryzmu konsumenckiego. Uczestnicy kursu wzięli również udział w warsztacie online z korzystania z danych wtórnych oraz wykładach i konsultacjach profesora wizytującego z University of Economics in Bratislava (EUBA). W ramach pracy grupowej studenci opracowali narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza, zebrali dane oraz przeprowadzili ich analizę. Rezultatem były prezentacje przedstawiane w sobotę, na koniec programu.

Nieodłącznym punktem programu są wizyty w firmie lub instytucji. Tym razem studenci spotkali się z przedstawicielami firmy Hilti, co pozwoliło im zapoznać się z doświadczeniem praktyków biznesu. Dodatkowo dla uczestników kursu zorganizowano wycieczkę po Warszawie oraz grę terenową w Łazienkach Królewskich.

Program pozwolił uczestnikom nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu biznesu w Europie Środkowej, ale także nawiązać kontakty ze studentami uczelni partnerskich i nabrać doświadczenia we współpracy międzynarodowej, a sprzyjały temu zwłaszcza projekty realizowane w grupach międzynarodowych.

Kolejna edycja programu zostanie uruchomiona w semestrze zimowym 2022 r.   


NADIYA SKYBA, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH; MAŁGORZATA CHROMY, zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH