Wizyty studentów SGH w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

grupa studentów i wykładowca przed gmachem sądu

W dniach 11 i 26 maja 2023 r. dwie grupy studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie złożyły wizyty w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ramach zajęć z Prawa finansowego i podatkowego, prowadzonych przez dr. Tomasza Grzybowskiego.

Celem wizyt było zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami funkcjonowania prawa podatkowego, w szczególności ze specyfiką sporów podatkowych i stosowania prawa przez organy administracji skarbowej, jak i zwłaszcza sądy administracyjne, a tym samym uzupełnienie wiedzy teoretycznej prezentowanej w toku wykładu.

Goście uczestniczyli w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, odbywających się w Wydziale III, podatkowym. Wydział ten podzielony jest dodatkowo na sekcje, z których pierwsza zajmuje się podatkiem VAT oraz akcyzą, druga zaś pozostałymi typami podatków.

Wizyty miały miejsce w ramach rozpraw odbywających się w obu sekcjach, dzięki czemu studenci mieli okazję obserwować pracę sędziów podatkowych i poznać niuanse praktyki orzeczniczej, związanej z prawem podatkowym w ogólności, jak i specyfiką poszczególnych podatków.

Grupom towarzyszył i objaśniał przebieg rozpraw oraz charakter rozpoznawanych spraw prowadzący zajęcia dr Tomasz Grzybowski (Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Kolegium Gospodarki Światowej SGH), orzekający również w Wydziale III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.