Po co pisać pracę dyplomową?

Książki i dyplom uczelni

Pracę dyplomową piszemy nie tylko, po to aby ukończyć studia, to również możliwość rozwijania zainteresowań, budowania wizerunku i szansa na uzyskanie wymarzonej posady.

Pytanie wydaje się dość infantylne. Każdy student wie, po co pisze się pracę licencjacką i magisterską. Jest to konieczne, aby formalnie ukończyć studia i uzyskać dyplom potwierdzający to doniosłe wydarzenie.

Następnie dyplomem możemy pochwalić się przed uszczęśliwionymi rodzicami. A także narzeczoną lub narzeczonym. I w zasadzie… to wszystko. A może jednak da się spojrzeć na ten problem z innej perspektywy?
Pisanie pracy dyplomowej zajmuje przeważnie od kilku dni do kilku tygodni. Jest to więc najprawdopodobniej najbardziej pracochłonna aktywność akademicka, jaką student podejmuje w czasie swojej edukacji. Przygotowanie do nawet najtrudniejszego egzaminu zazwyczaj nie zajmuje tyle czasu i uwagi, co napisanie pracy licencjackiej i magisterskiej, tak więc inwestujemy w pisanie znaczne zasoby. Rozważmy więc, jak poprawić efektywność tego działania.

Szukając sposobów na poprawę efektywności pisania pracy dyplomowej najczęściej myślimy o ograniczeniu nakładu czasu i wysiłku. Tymczasem jednym z najmniej oczywistych i rzadko rozważanych sposobów jest refleksja nad tym do czego jeszcze, poza ukończeniem studiów, można wykorzystać pracę nad pracą (sic!). Skoro i tak trzeba ją napisać, można spróbować znaleźć dodatkowe korzyści i sprawić, by podjęty wysiłek był bardziej opłacalny.

Pisanie pracy dyplomowej daje się łatwo połączyć z aspiracjami zawodowymi. Mając już sprecyzowaną branżę lub przedsiębiorstwo, w którym chce się pracować, można skorzystać z okazji i połączyć pisanie z próbą lepszego poznania charakterystyki tego obszaru rynku oraz przedsiębiorstw tam działających. Można również przygotować pracę z wykorzystaniem studium przypadku i przeanalizować wymarzone przedsiębiorstwo z wybranej przez siebie perspektywy.

Przeprowadzenie badań, szczególnie jakościowych, na przykład w formie wywiadów, łatwo jest też wykorzystać do budowy sieci kontaktów zawodowych. Przyda się to później w czasie rekrutacji, ponieważ dzięki wcześniejszym kontaktom nie jesteśmy już anonimowymi osobami, jednymi z wielu aplikujących. Jest szansa, że będziemy postrzegani jako osoby znajome, które już wcześniej interesowały się działalnością przedsiębiorstwa. Budowanie relacji zawodowych przy okazji pisania pracy dyplomowej to również szansa na dostęp do ofert pracy, które jedynie w ograniczonym zakresie są lub wcale nie są reklamowane na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Pisanie pracy dyplomowej może być także okazją do rozwijania zainteresowań, na które wcześniej nie miało się czasu. Zapewne jest jakaś tematyka, która zawsze wydawała nam się interesująca, ale zgłębienie jej odkładaliśmy na później z powodu innych priorytetów. Wybierając temat pracy stajemy więc przed szansą na nadrobienie tych zaległości, odkrywanie nowego i czerpanie z tego dodatkowej frajdy. Co prawda w tej sytuacji nakład pracy może być trochę większy, niż w przypadku pisania o zagadnieniach, które już lepiej poznaliśmy, ale osiągniemy dodatkowe korzyści. Kto wie, kiedy znowu pojawi się taka możliwość połączenia przyjemnego z pożytecznym.

Jeszcze jedną korzyścią może być rozpoczęcie procesu budowania naszej pozycji jako eksperta w danej dziedzinie. Co prawda samo napisanie pracy licencjackiej i magisterskiej rzadko traktuje się jako wystarczającą przesłankę do uznania autora za eksperta, zwłaszcza że prace te najczęściej nie są publikowane. Jeśli jednak na podstawie pracy dyplomowej napiszemy krótki tekst i opublikujemy go na tematycznym portalu internetowym, w popularnej prasie lub też założymy specjalistyczny blog, to taka aktywność przedstawi nas jako osobę, która posiada wiedzę i jest zaangażowana w daną tematykę. Tego typu dokonania są łatwo i szybko dostrzegane przez otoczenie. Poza tym, jeśli informacje o takich działaniach umieścimy na portalu zawodowym lub w CV, zwróci to uwagę rekrutera bardziej, niż standardowa wzmianka o tytule pracy dyplomowej.

Mocniej rozbudowanym wariantem powyższego podejścia jest opracowanie artykułu naukowego na podstawie pracy dyplomowej lub opublikowanie książki nawiązującej do tematyki pracy. Wymaga to refleksji i analizy już na etapie wyboru tematu i przygotowania planu pracy oraz – niewątpliwie – większego zaangażowania. Niestety większość studentów uważa, że to bardzo trudne czy wręcz niewykonalne zamierzenie i w konsekwencji nie próbuje tego robić. A szkoda. Jeśli bowiem napisaliśmy tekst, który jest ciekawy dla nas, to może inni też będą chcieli go przeczytać.

Jeśli więc zdecydujemy się na znalezienie dodatkowego celu pisania pracy dyplomowej, na przykład takiego, jak praca zawodowa, rozwój zainteresowań czy też budowa pozycji eksperta, to zwiększymy korzyści i poprawimy efektywność swoich działań. Poza tym uzyskamy jeszcze jedną rzecz zupełnie ekstra: silną motywację do napisania pracy dyplomowej. Rezultat będzie najprawdopodobniej taki, że napiszemy ją szybciej i lepiej. A promotorzy i recenzenci zdecydowanie chętniej taką pracę przeczytają.

Zapraszamy na kanał YT ExKatedra z poradami na temat pisania prac dyplomowych