Jak połączyć karierę sportową z nauką w SGH?

Student odwrócony tyłem w koszulce z napisem AZS SGH

Pogodzenie treningów wyczynowych z wymagającymi studiami wyższymi z pewnością nie jest łatwe, ale jest już możliwe. SGH przystąpiła do programu Narodowa Reprezentacja Akademicka, który wspiera młodych studentów – sportowców.

Studiowanie w SGH, czyli w najlepszej uczelni ekonomicznej (według rankingu Perspektyw) wymaga skupienia i poświęcenia uwagi na naukę. Wykłady, ćwiczenia, wymagające zaliczenia i egzaminy to codzienność każdego studenta. Studia w SGH, poza zdobywaniem wszechstronnej wiedzy i cennych zawodowych kompetencji, dzięki swojej elastyczności umożliwiają też realizację wielu pasji w ponad 60 organizacjach i studenckich kołach zainteresowań.

Jedną z takich pasji może być sport, uprawiany rekreacyjnie lub nawet wyczynowo. SGH dba o kondycję fizyczną swoich studentów, a także pracowników.

Naukowo udowodniono, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na prędkość, z jaką przetwarzamy informacje. Poprawie ulegają nasze zdolności zapamiętywania czy umiejętność skupienia się. Mając na uwadze, jak może przełożyć się to na lepsze wyniki w nauce, SGH mocno angażuje się w rozwój sportu. Działania te przejawiają się na każdym etapie studiów, np. w postaci dodatkowych punktów w rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla najlepszych sportowców, uwzględnianiu uzyskanych medali przy przyznawaniu stypendiów, czy ulgach w czesnym dla osób, które reprezentowały naszą uczelnię na arenach sportowych. Większość wykładowców oraz władze dziekańskie przychylnie patrzą na osoby łączące podczas studiów naukę z uprawianiem sportu w ramach sekcji Akademickiego Związku Sportowego. W szczególności starają się znajdować kompromisowe rozwiązania przy pisaniu kolokwiów, egzaminów i uzyskiwaniu zaliczeń w przypadkach kolizji zawodów z zajęciami – mówi dr hab. Michał Bernardelli, kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH

Długa tradycja

Sport w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ma długą i bogatą tradycję, która związana jest z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickim Związkiem Sportowym SGH.

Pierwsze zajęcia sportowe zostały wprowadzone na uczelni (wówczas SGPiS) w 1951 r., a na przełomie 1952 i 53 r. zajęcia z wychowania fizycznego były już obligatoryjne we wszystkich ówczesnych szkołach wyższych w Polsce. Poza zajęciami w-f, organizowano w tym czasie tzw. Spartakiady sportowe, w których brali udział nie tylko studenci, ale także pracownicy oraz władze uczelni. W latach 60. organizowano też obozy sportowe (wioślarstwo, żeglarstwo, windsurfing) w okresie letnim na Mazurach, a następnie także zimowe obozy narciarskie.

Obecnie  zajęcia dostępne są w trzech formach. Są to grupy wf, sekcje sportowe AZS-SGH i obozy sportowe (letnie i zimowe). Ponadto Centrum WFiS dysponuje bogatą ofertą dydaktyczną, gdzie do wyboru jest ponad 20 dyscyplin sportowych, jak m. in.: fitness dla kobiet, różne gry zespołowe, kulturystyka, pływanie, tenis, boks, taniec towarzyski, rehabilitacja, żeglarstwo, windsurfing, narciarstwo, snowboard, a nawet brydż i szachy.

Sekcje AZS-SGH biorą czynny udział i odnoszą sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Misją założonego w 1916 r. AZSu jest

„Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, wśród studentów i pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; godne reprezentowanie uczelni na zawodach akademickich”.

 

Sukcesy

Wśród absolwentów SGH można spotkać wielu wybitnych sportowców, reprezentujących Polskę na mistrzostwach Europy i świata w wielu dyscyplinach sportowych, a nawet srebrnych i złotych medalistów olimpijskich (np. Anna Rybicka – W 2000 r. srebrny medal drużynowo Igrzysk Olimpijskich). Możemy pochwalić się także ustanowieniem rekordów świata np. Grażyna Rapsztyn w latach 1978-1980 trzykrotnie bije rekord świata na 100 pł (12,36 s).

Warto w tym miejscu wspomnieć o jednym z ostatnich sukcesów naszych sportowców, podczas jubileuszowych XXX Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce, gdzie sportowcy z SGH zdobyli łącznie aż 17 medali.

Ponadto we wrześniu, podczas Akademicki Mistrzostw Polski Magdalena Pawłowska pokonała wszystkie rywalki i została akademicką mistrzynią Polski w szermierce kobiet.

Magdalena Pawłowska, akademicka mistrzyni Polski w szermierce

Narodowa Reprezentacja Akademicka

SGH, dzięki osiągnięciom sportowym dwóch studentek: Anny Maliszewskiej – srebrnej medalistki ostatnich Akademickich Mistrzostw Świata oraz Aleksandry Pepłowskiej, która posiada klasę mistrzowską w podnoszeniu ciężarów, przystąpiła do programu Narodowa Reprezentacja Akademicka, realizowanego przez MNiSW.

Program ten ma na celu wsparcie procesu kształcenia studentów – sportowców, tak aby umożliwić im optymalne pogodzenie wszystkich obowiązków. Na tej podstawie uczelnia otrzymuje środki finansowe, dzięki którym możliwe jest przygotowanie indywidulanej organizacji studiów, m.in. poprzez odpowiedni dobór treści i form kształcenia, przy jednoczesnym zachowaniu ustalonych dla studiowanego kierunku efektów uczenia się. Otrzymane dofinansowanie pozwala pokryć koszty około 100 godzin indywidualnych zajęć dydaktycznych.

Wiemy, że sportowcy na najwyższym poziomie są naszą wizytówką i od zeszłego roku jesteśmy uczestnikiem Narodowej Reprezentacji Akademickiej – projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu umożliwienie równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Ułatwia on realizację zajęć dydaktycznych w formie indywidualnej w ciągu całego roku kalendarzowego – dodaje dr hab. Michał Bernardelli,

Już od 15. roku życia łączyłam naukę ze zgrupowaniami kadry Polski. Miałam niezastąpionych nauczycieli, którzy pomagali...i wymagali. W ten sposób nauczyłam się całkowicie wykorzystywać dobę i doceniać poświęcony mi czas przez inne osoby. SGH pokazała mi nowe ścieżki i podsunęła kilka pomysłów. Bycie sportowcem i studentką sprawia mi ogromną frajdę. Przyznaję, że często muszę z czegoś zrezygnować, aby móc wciąż przygotowywać się do zawodów. Robię to jednak z umiarem i uznaję to za swój sukces – mówi Aleksandra Pepłowska

Pogodzenie wszystkich obowiązków i aktywności sportowych oraz studenckich z pewnością jest bardzo dużym wyzwaniem. Jak pokazują osiągnięcia naszych sportowców z SGH z pewnością warto to wyzwanie podjąć by spełniać marzenia.

Cieszę się, że w szeregi studentów SGH przyjmujemy coraz więcej osób, które zdają sobie sprawę, że uzyskanie wykształcenia na prestiżowej uczelni ułatwi im poruszanie się w obszarze prywatnym i zawodowym po stosunkowo krótkim, chociaż bogatym, życiu sportowym – dodaje dr hab. Michał Bernardelli

Serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych.

SGH przystąpiła do programu Narodowa Reprezentacja Akademicka

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH

AZS SGH

Dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe dla kandydatów na studia licencjackie

Dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe dla cudzoziemców