Kolegium Zarządzania i Finansów
Lokalizacja
MS Teams
Zakład Socjologii IFSSE KES
Lokalizacja
MS Teams
SGH i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online (YouTube)
Katedra Finansów (Wydział Ekonomii i Finansów – Uniwersytet w Białymstoku)
 Katedra Skarbowości (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne – SGH w Warszawie)
Katedra Finansów Publicznych (Kolegium Finansów – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Lokalizacja
MS Teams
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Lokalizacja
online
SKN Startupów i Innowacji
Klub Inwestora SGH
Lokalizacja
online
SGH i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online