Ministerstwo Finansów
Katedra Skarbowości SGH
Lokalizacja
www.transmisjeonline.pl/mif2
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia
Lokalizacja
MS Teams
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lokalizacja
MS Teams
Katedra Ekonomii Stosowanej KZiF
Instytut INNOWO
Lokalizacja
online
Katedra Ekonomii Stosowanej KZiF
Instytut INNOWO
Lokalizacja
online
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online
Instytut Finansów
Lokalizacja
MS Teams
Instytut Studiów Międzynarodowych SGH
Forum Ruchu Europejskiego
KONRAD ADENAUER STIFTUNG
Lokalizacja
online
Instytut Studiów Międzynarodowych SGH
Forum Ruchu Europejskiego
KONRAD ADENAUER STIFTUNG
Lokalizacja
online
Katedra Studiów Politycznych ISM SGH
Lokalizacja
MS Teams