Katedra Polityki Publicznej SGH
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Stowarzyszenie Akademickie MagPress
Lokalizacja
SGH aula spadochronowa
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Lokalizacja
SGH, budynek G, sala 233
Grupa Robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działająca przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Lokalizacja
on line
KRASP
Lokalizacja
online
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online youtube
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ambasada Szwajcarii
Lokalizacja
Aula Spadochronowa
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH
Lokalizacja
al. Niepodległości 128; budynek C; aula I
Zakład Socjologii Ekonomicznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
Lokalizacja
SGH budynek G, sala 232
online (Microsoft Teams)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online youtube