Przyszłość pod znakiem ESG – raport BIK, SGH i Deloitte

grafika na granatowym tle diodowy obrys otwartek dłoni trzymającej roślinę; u góry trzy BIK Deloitte i SGH oraz napis "przyszłośc pod znakiem ESG"

Biuro Informacji Kredytowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i firma Deloitte przygotowały wspólnie raport „Przyszłość pod znakiem ESG. Współpraca i standaryzacja podstawą zrównoważonych finansów". Raport, do którego teksty przygotowali eksperci wszystkich podmiotów, opublikowano na portalu finansowym BANK.pl.

W raporcie podkreślono kluczową rolę sektora finansowego w obliczu wyzwań z obszaru ESG. Wnikliwie omówiono także stan zaawansowania prac nad wdrożeniem unijnej Dyrektywy CSRD i wyzwania w zakresie ujawnień taksonomicznych instytucji finansowych i niefinansowych w Polsce i w Europie. 

W raporcie zaprezentowano także Platformę ESG BIK, która wyznacza nowy standard dla informacji niefinansowych. Aktualne regulacje w zakresie raportowania niefinansowego sprawiają, że sektorowi finansowemu przypada w udziale równie istotna rola – lidera zmian w obszarze ESG. Dla banków oznacza to zarówno nowe możliwości, choćby w zakresie ograniczenia ryzyka związanego z oddziaływaniem nagłych zjawisk pogodowych na finansowane inwestycje, jak i nieznane dotąd wyzwania. Platforma ESG BIK stanowi sposób, by zminimalizować zarówno owe ryzyka, jak i zakres obowiązków natury biurokratycznej towarzyszących sprawozdawczości niefinansowej.

„Wśród spółek nadal niska jest świadomość wymagań w obszarze ryzyka związanego ze zmianą klimatu, które ma coraz większe znaczenie dla inwestorów i dotyczyć będzie raportowania niefinansowego i sprawozdania finansowego. Przed polskim biznesem stoją kluczowe wyzwania; należą do nich działania na rzecz neutralności klimatycznej oraz nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania niefinansowego w zakresie kwestii ESG – podkreśla Piotr Glen, kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w SGH, który brał udział w przygotowaniu raportu. 

– Wyjątkową rolę do odegrania w tym przypadku ma sektor finansowy, którego zadaniem jest zapewnienie możliwości i narzędzi finansowych w zakresie wsparcia transformacji gospodarczej, a także przesunięcie strumieni finansowania na inwestycje i działalność wspierającą realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Szczegółowe informacje o raporcie na portalu BANK.pl Raportowanie niefinansowe – rola sektora bankowego w promowaniu wymogów ESG.

RAPORT ESG