IRG: Wskaźnik koniunktury w handlu - IV kwartał 2021

<a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/wizytowka'>Wizytówka zdjęcie utworzone przez ijeab - pl.freepik.com</a>

Dalsze pogorszenie koniunktury w handlu. Ogólny wskaźnik koniunktury wyższy jednak od poziomu sprzed roku.  

Wskaźnik koniunktury w handlu

wykres koniunktura w handlu IV kwartał 2021

Koniunktura w handlu w IV kwartale 2021 r. pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się w ciągu kwartału o 6,0 pkt i wynosi -5,7 pkt. Jest zbliżona do średniej dla czwartego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -6,0 pkt) i wyższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (-8,8 pkt w IV kwartale 2020 r.).

Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło 35,0 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 45,2% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 44,6% ankietowanych za średnią, natomiast 10,2% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są jednak pesymistyczne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: koszty zatrudnienia pracowników, konkurencja oraz niedostateczny popyt.

Szczegółowe wyniki badania w: „Koniunktura w handlu. IV kwartał 2021”. Badanie okresowe nr 112, IRG SGH