Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w handlu – I kwartał 2023

Na zdjęciu: koszyk na kółkach z pustymi kartonami. [Obraz autorstwa <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/wyprzedaz-zakupow-w-cyber-poniedzialek_10297459.htm#query=handel&position=22&from_view=search&track=sph">Freepik</a>]

Poprawa koniunktury w handlu. Wartość wskaźnika koniunktury (dla pierwszych kwartałów) pozostaje jednak najniższa od 10 lat .

Wykres: koniunktura w hanlu, I kwartał 2023

Koniunktura w handlu w I kwartale 2023 r. poprawiła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zwiększyła się w ciągu kwartału o 9,3 pkt i wynosi -3,6 pkt. Pomimo wzrostu, jest niższa od średniej dla pierwszych kwartałów z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona 4,5 pkt) oraz od poziomu odnotowanego przed rokiem (0,3 pkt w I kwartale 2022 r.).

Handlowcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą; saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło 36,8 pkt. Na obecną wartość salda złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 46,7% badanych uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 43,4% za średnią, a 9,9% za słabą. Podobnie jak w poprzednim kwartale, przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji firmy w najbliższych 6 miesiącach są pesymistyczne.  

Niezmiennie, zdaniem ankietowanych, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych są ograniczone przede wszystkim przez: wysokie koszty zatrudnienia pracowników, niedostateczny popyt oraz silną konkurencję w branży. Wzrosła ponadto uciążliwość kolejnego czynnika, jakim jest wysokie oprocentowanie kredytów.


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w handlu. I kwartał 2023 (Badanie okresowe nr 117)