Zdrowa Perspektywa

Wspólny projekt SGH i Grupy LUX MED.

Zdrowie i pandemia COVID-19 to dwa popularne tematy, które stały się inspiracją do powstania pierwszego wspólnego projektu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Grupy LUX MED – Zdrowa Perspektywa.

Miniony rok był bez wątpienia okresem wielu wyzwań zarówno dla gospodarki, jak i całego społeczeństwa. Z kolei 2021 r. został okrzyknięty rokiem Stanisława Lema, który mawiał, że „(…) wczorajsza niezwykłość staje się dzisiejszym banałem, a dzisiejsza skrajność – jutrzejszą normą”. Zastanawiając się głębiej nad znaczeniem i przesłaniem płynącym z tych słów, twórcy projektu postanowili skupić się na pozytywnych działaniach wynikających z doświadczeń ostatnich miesięcy poprzez zbieranie know-how i opracowywanie rekomendacji do wykorzystania w kolejnych inicjatywach. Nie byłoby to jednak możliwe bez krytycznego spojrzenia i odpowiedzenia sobie na pytanie, czego tak naprawdę nauczyliśmy się w 2020 r. Z odpowiedzią na nie zmierzy się blisko 50 uznanych w środowisku ekspertów: przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, ludzi nauki oraz dziennikarzy, pasjonatów i hobbystów, ludzi otwartych i z bogatym doświadczeniem.

27 stycznia 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Grupa LUX MED zainicjowały pierwsze wspólne przedsięwzięcie o nazwie Zdrowa Perspektywa. Celem tego projektu jest poznanie najlepszych praktyk na rynku (wypracowanych w odpowiedzi na pandemiczną rzeczywistość 2020 r.), zwłaszcza zebranie inspiracji i innowacyjnych rozwiązań, które pozwoliły różnym organizacjom nie tylko przetrwać ten trudny czas, ale także wykorzystać go do przeprowadzenia zmian. Projekt ma pomóc praktykom życia społecznego i gospodarczego w podejmowaniu trafnych decyzji.

W projekcie Zdrowa Perspektywa zostało powołanych sześć zespołów. Ich celem jest opracowanie najlepszych praktyk w kilku dziedzinach. Grupy te działają w ramach dwóch filarów – „Zdrowa firma” i „Zdrowe społeczeństwo”.

Filar „Zdrowa firma”

 • Co dalej z globalizacją?
 • Nowy przywódca w czasach transformacji
 • Innowacje – czy wymyśliliśmy już wszystko?

Filar „Zdrowe społeczeństwo”

 • Profilaktyka i sport
 • Zdrowie Polaków po pandemii
 • Harmonia w życiu i pracy

Zdrowa Perspektywa zakłada zebranie wiedzy i doświadczeń z różnych środowisk oraz obszarów życia społeczno-gospodarczego, dlatego zadbano o odpowiednie zróżnicowanie grup roboczych. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na sześć zespołów, a w każdym z nich znalazł się przedstawiciel kadry naukowej, biznesu, specjalista w danej dziedzinie, jej pasjonat i praktyk. Zespoły odpowiadają dwóm filarom projektu – „Zdrowa firma” i „Zdrowe społeczeństwo”. Ten podział dokonał się niejako w sposób naturalny, wszyscy członkowie zespołów zgodni byli co do tego, że jedno bez drugiego nie może funkcjonować w sposób prawidłowy i że tylko przenikanie i wzajemne oddziaływanie tych dwóch obszarów mogą przynieść pożądane efekty.

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wszyscy mamy świadomość, że 2020 r. był burzliwy, pełen nieoczekiwanych i trudnych wyzwań, z którymi różne organizacje musiały sobie poradzić, stosując rozwiązania wychodzące często poza znany schemat. Chcemy wyciągnąć wnioski i dzięki temu wiedzieć, jak postępować w przyszłości.

Jakie wnioski wyciągnięto z ubiegłego roku?

To jedno z pytań, na które odpowiedzią ma być raport. Członkowie zespołów dyskutując i zastanawiając się nad wpływem pandemii na funkcjonowanie społeczeństwa oraz gospodarki, starają się m.in. przeanalizować wyzwania, z jakimi przychodzi się im mierzyć w ich obszarach. Czy wskazane przez twórców tego projektu obszary do dyskusji to jedyne, które mają znaczenie, aby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest ta zdrowa perspektywa? Z pewnością nie. Jednak warto wierzyć, że wszystkie zebrane materiały i inspiracje pozwolą na poszerzenie horyzontów oraz dobrze przygotują uczestników do dalszych prac projektowych.

Siłą projektu jest również jego otwartość oraz elastyczność, trudno bowiem mówić o wyzwaniach i szansach, z jakimi mierzy się dzisiejszy lider, jeśli nie uwzględni się przy tym pierwiastka innowacji i globalnych trendów. Życie w sferze on-line (dom, który jednego dnia stał się biurem, siłownią czy placem zabaw),  strach, by, mimo zagrożenia, zdrowie pozostało… pozostało w jak najlepszej kondycji, ciągły pośpiech i zatarcie się wielu dotychczasowych granic spowodowały, że pojawiły się zagrożenia, a nie sposób pominąć kwestii równowagi w tych wszystkich procesach i zdrowia psychicznego. Tych połączeń i wzajemnego przenikania się tematów w poszczególnych zespołach jest wiele, dlatego ich członkowie wymieniają się wiedzą, w czym wspiera ich i inspiruje Rada Programowa.

Anna Rulkiewicz – prezes Grupy LUX MED.

Jestem podbudowana faktem, że tak wiele wyjątkowych osób chce być częścią tego unikalnego przedsięwzięcia. To prawdziwy wymiar odpowiedzialności społecznej, by tymi dobrymi praktykami chcieć się dzielić ze społeczeństwem.

Zdrowa perspektywa, czyli jaka?

Zapewne w przypadku każdego z uczestników projektu odpowiedź na to pytanie będzie inna, co utwierdza w przekonaniu, że tak różnorodne i duże zespoły projektowe dają szansę na poszerzenie tej perspektywy. Zdefiniowanie wyzwań w poszczególnych obszarach, następnie poszukiwanie szans – tych pozytywnych aspektów wynikających z doświadczeń nabywanych w czasie pandemii, a także zaproponowanie rozwiązań i rekomendacji – to niebywale trudne zadania, przed którymi stoją uczestnicy projektu
Zdrowa Perspektywa.

Efektem prac poszczególnych zespołów projektowych będzie przygotowanie raportu eksperckiego, stanowiącego kompendium w zakresie praktycznych rozwiązań i rekomendacji. Wiedza zgromadzona dzięki projektowi będzie dostępna dla uczestników konferencji, webinariów oraz dzięki artykułom i materiałom wideo.

Co jest najtrudniejsze w czasie pandemii?

Czy wrócimy do normalności sprzed pandemii? Które doświadczenia wyniesione z tego trudnego okresu przełożą się na większą społeczną odpowiedzialność biznesu? Jaka jest obecna rola lidera? Czym są innowacje? Czym jest zdrowie Polaków? Jaki wpływ na sport ma Big Data? Czym jest harmonia w życiu i w pracy, kiedy wszystko dzieje się w tych samych czterech ścianach? Podobnych pytań jest wiele. Czy uda się odpowiedzieć na nie wszystkie? Czy jest jedna odpowiedź i gotowe rozwiązanie? Z tymi kwestiami pozostaną uczestnicy projektu na najbliższe trzy miesiące, aby odpowiedzieć na nie jeszcze przed wakacjami.

Rada Programowa projektu Zdrowa Perspektywa:

 • dr hab. Piotr Wachowiak – prof. SGH, rektor SGH
 • Anna Rulkiewicz – prezes Grupy LUX MED
 • Brunon Bartkiewicz – prezes ING Bank Śląski
 • Andrzej Kraśnicki – prezes PKOl
 • Jacek Pawlak – prezes Toyota Motor Poland
 • prof. Zbigniew Gaciong – rektor WUM
 • Marzena Strzelczak – prezes FOB
 • Marek Tejchman – zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”