SGH otrzymała prestiżową akredytację EQUIS

SGH z akredytacją EQUIS

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała prestiżową akredytację EQUIS (European Quality Improvement System). Akredytacja instytucjonalna EQUIS jest wiodącym międzynarodowym systemem oceny jakości kształcenia i warunków studiowania w szkołach biznesu. Przyznawana jest najlepszym uczelniom biznesowym przez Europejską Fundację na Rzecz Rozwoju Kształcenia (European Foundation for Management Development, EFMD). 

– Akredytacja EQUIS jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ponieważ jest to jedna z dwóch najbardziej prestiżowych światowych akredytacji przyznawanych uczelniom biznesowym. W Europie Środkowo-Wschodniej otrzymało ją oprócz SGH pięć uczelni, w tym dwie w Polsce. Jesteśmy radzi, że po wielu latach wnikliwych analiz, zarówno ze strony EFMD, jak i SGH, mogliśmy dołączyć do tak zacnego grona – mówi rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.  

Tę prestiżową akredytację posiada około 200 uczelni biznesowych na świecie, w tym 105 w Europie, m.in. London Business School, francuska INSEAD czy Frankfurt School of Finance and Management. W Polsce otrzymały ją Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademia Leona Koźmińskiego. 

– Nasze przygotowania do uzyskania akredytacji EQUIS trwały kilka lat i wymagały wytężonej pracy, analiz i konsultacji, w wyniku których przygotowaliśmy i przesłaliśmy do EFMD kompleksowy Raport Samooceny. Ostatnim etapem starań była wirtualna wizytacja uczelni przez czteroosobową komisję z EFMD w dniach 8-11 czerwca tego roku. W spotkaniach z wizytatorami uczestniczyło blisko 100 osób ze strony SGH: władze uczelni, przedstawiciele pracowników akademickich oraz administracyjnych, studenci, absolwenci oraz partnerzy biznesowi. Proces akredytacyjny EQUIS przyczynił się do mobilizacji naszej wspólnoty uczelnianej. Należy jednak pamiętać, że akredytacja stanowi ogromne wyróżnienie, ale jest jednocześnie zobowiązaniem do dalszego doskonalenia: jakości kształcenia, prowadzenia badań oraz zarządzania uczelnią – mówi prorektor ds. współpracy z zagranicą SGH dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH.

EQUIS  to najbardziej kompleksowy system akredytacji instytucjonalnej dla szkół biznesu i zarządzania. Jest uznawany na całym świecie przez studentów, wykładowców, pracodawców, klientów korporacyjnych i media, często będąc niezbędnym warunkiem uczestnictwa w liczących się rankingach. EQUIS jest wzorcem jakości w dziesięciu obszarach działalności uczelni - zapewnia rygorystyczną kontrolę, jeśli chodzi o porównanie danej uczelni z międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania, programów, studentów, kadry uniwersyteckiej, badań, internacjonalizacji, etyki, odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowania w działania praktyczne. 

Akredytacja EQUIS obejmuje szeroki zakres oceny: wszystkie działania danej uczelni, w tym programy studiów prowadzące i nieprowadzące do uzyskania tytułu zawodowego, jak i programy kształcenia na poziomie doktorskim oraz tworzenie wiedzy i wkład w życie społeczności. EQUIS pomaga w dążeniu do doskonałości w ciągłym procesie ulepszania po każdej wizycie akredytacyjnej lub reakredytacyjnej – pisze na swej stronie internetowej EFMD Global. Bierze przy tym pod uwagę różnorodność kultur i systemów edukacyjnych na świecie, uważając, że w każdym procesie oceny niezbędne jest zrozumienie lokalnego kontekstu.

 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to wspaniała uczelnia. Wspólnie ją tworzymy i doskonalimy. Jestem dumny, że kierując projektem akredytacji EQUIS – European Quality Improvement System - mogłem przyczynić się do tego, że uzyskaliśmy tę bardzo ważną i prestiżową akredytację – mówi dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH. –  Oceniam, że do tej pory na gruncie zawodowym był to projekt o największej odpowiedzialności, któremu dane mi było przewodniczyć. To ogromny sukces całej naszej uczelni, potwierdzenie przynależności SGH do grona najlepszych uczelni ekonomicznych na świecie. Sukces, który nie byłby możliwy bez zaangażowania bardzo wielu osób, biorących udział w przygotowywaniu dokumentów na potrzeby poszczególnych faz projektu akredytacyjnego, a także,  reprezentujących SGH w spotkaniach w czasie czterodniowej wizyty komisji akredytacyjnej w czerwcu br. O skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że w te działania było bezpośrednio zaangażowanych około 150 osób –  podkreśla dr hab. Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH.

–  Chciałem serdecznie podziękować za wspaniały udział w projekcie akredytacji EQUIS przedstawicielom studentów i doktorantów, nauczycielom akademickim, administracji, absolwentom, przedsiębiorstwom z Klubu Partnerów SGH oraz Radzie Uczelni. Słowa podziękowania kierujemy również do Ministerstwa Edukacji i Nauki, które wspierało realizację projektu. Naturalnie wszystko powyższe nie byłoby możliwe gdyby nie determinacja i wsparcie władz naszej uczelni. Zawsze czułem ogromne zaufanie ze strony moich przełożonych i najbliższych współpracowników w ramach tego przedsięwzięcia, tj. rektora SGH, prof. Marka Rockiego, rektora SGH, prof. Piotra Wachowiaka oraz prorektora SGH ds. współpracy z zagranicą, prof. Jacka Prokopa. Zaufania powierzonego przez społeczność akademicką SGH nie mogłem zawieść”.

Lista uczelni z akredytacją EQUIS

Strona główna EQUIS