Projekt „Kierunek na Zarządzanie Projektami!” zwycięzcą konkursu IPMA Polish Project Excellence Award 2022 w kategorii „Nowe Technologie, Nauka i Innowacje”.

zgromadzeni na scenie zwycięzcy konkursu IPMA

Podczas uroczystej gali, w dniu 20 października 2022 r, nastąpiło ogłoszenie zwycięzców na najlepiej zarządzany projekt w Polsce w 2022 roku. Konkurs organizowany jest przez międzynarodowe stowarzyszenie zarządzania projektami International Project Management Association (IPMA) oraz jego polski oddział IPMA Polska.

Coroczny konkurs Polish Project Excellence Award (PPEA) ma na celu wyróżnienie najbardziej spektakularnych osiągnieć w praktyce zarządzania projektami. Jego celem jest nagradzanie najlepszych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je organizacji. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest poprzez kilkustopniowy proces z wykorzystaniem uznanego na świecie modelu Project Excellence Model.  

W tym roku, po raz pierwszy w historii, do konkursu przystąpił zespół SGH realizujący w latach 2016-2021 pod przewodnictwem dr. hab. Pawła Wyrozębskiego, prof. SGH projekt pt. „Kierunek na Zarządzanie Projektami!”. 

Celem projektu było wprowadzenie do kształcenia akademickiego w SGH kompleksowego programu studiów magisterskich w zakresie zarządzania projektami. Nowy kierunek studiów zainicjowany został, aby sprostać realnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw oczekiwanych przez pracodawców w zakresie zarządzania złożonymi, innowacyjnymi przedsięwzięciami, jakimi są projekty. 

grafika informacyjna

Program kształcenia skonstruowano we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, aby zapewnić, iż nabywane kompetencje będą w najwyższym stopniu spełniały oczekiwania pracodawców. 
Spośród zgłoszonych do konkursu projektów do ścisłego finału zakwalifikowano trzy projekty: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, PORR S.A. (srebrny finalista) oraz Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. (brązowy finalista). 

W ocenie Asesorów Konkursu i Jury nagrodzony projekt „Kierunek na Zarządzanie Projektami” cechował się wysoką innowacyjnością, przejawiającą się dążeniem do uruchomienia pierwszego w Polsce kierunku kształcenia z zakresu zarządzania projektami na magisterskich studiach stacjonarnych.

Podkreślano także dowody, potwierdzające dostarczenie produktów projektu oraz pozytywny wpływ przedsięwzięcia na rozwój Uczelni, system kształcenia studentów, jak również na rozwój poszczególnych uczestników projektu oraz wszystkich interesariuszy przedsięwzięcia.

Statuetkę zwycięzcy oraz dyplom dla nagrodzonego projektu z rąk założyciela i wieloletniego prezesa IPMA Polska dr Stanisława Sroki odbierał rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH wraz z zespołem w składzie:

odbierający nagrodę w konkursie
   

  • dr hab. Paweł Wyrozębski prof. SGH – kierownik projektu
  • dr hab. Emil Bukłaha prof. SGH – koordynator ds. współpracy
  • dr hab. Mateusz Juchniewicz prof. SGH – kierownik Katedry Zarządzania Projektami
  • mgr Lidia Tomaszewska – dyrektor Działu Obsługi Projektów SGH
  • oraz prof. dr hab. Michał Trocki – założyciel Katedry, nasz mentor i inicjator projektu.

Wygrana w prestiżowym konkursie oraz liczne wyrazy uznania kierowane do zespołu projektu z grona Jury i Członków międzynarodowego stowarzyszenia zarządzania projektami są w naszej opinii znaczącym świadectwem profesjonalizmu kadry SGH już nie tylko w obszarze dydaktyki i badań naukowych, ale również praktycznych umiejętności stosowania przekazywanej wiedzy w warunkach realizacji złożonych i innowacyjnych przedsięwzięć.