Profesor Andrzej Grodek będzie Patronem Roku 2024 w SGH

zdjęcie w kolorze sepii, a na nim mężczyzna w okularach, w płaszczu i w kapeluszu

28 czerwca na swym przedostatnim posiedzeniu w roku akademickim 2022/2023 Senat SGH podjął decyzję w sprawie ustanowienia roku 2024 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie „Rokiem Profesora Andrzeja Grodka”.

Uchwała nr 307 została przyjęta jednogłośnie, wszyscy senatorowie głosowali „za”. Zgodnie z § 2 „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” – czytamy w dokumencie.

Prof. dr hab. Andrzej Grodek (1901-1959) był rektorem SGH (1947-1949 i 1956-1959), prorektorem SGH w latach 1945-1947, a od roku 1945 r także dyrektorem biblioteki. Po upaństwowieniu uczelni i przemianowaniu jej na Szkołę Główną Planowania i Statystyki został usunięty ze stanowiska rektora.

Absolwent WSH, od 1926 r. pracował jako asystent w katedrze historii handlu. Od 1932 r. był zatrudniony w uczelni jako zastępca dyrektora biblioteki. W 1935 r. uzyskał stopień doktora za pracę „Piotr Maleszewski (1767-1828) i jego nauka społeczna”. Rozprawę habilitacyjną pt. „Idea Banku Narodowego. Geneza Banku Polskiego” obronił w 1936 r.

W czasie II wojny światowej wniósł nieoceniony wkład w ratowanie księgozbioru SGH. Jako pracownik Staatsbibliothek, w jaką przekształcono bibliotekę SGH, sprawił, że mimo faktycznego zamknięcia biblioteka służyła studentom, stając się zarazem miejscem spotkań ekonomistów i socjologów, a także kryjówką dla wielu Żydów i działaczy podziemia. Dzięki temu wojenne straty głównego księgozbioru Biblioteki SGH nie przekroczyły 3 proc. Był też jednym z pierwszych pracowników SGH którzy wrócili do Warszawy 18 stycznia 1945 r., po wkroczeniu wojsk radzieckich.

W 1963 roku pośmiertnie opublikowano wybór pism Andrzeja Grodka wraz z pełną bibliografią jego prac naukowych. W 2009 r., w 50. rocznicę śmierci Profesora zorganizowano w SGH poświęconą mu wystawę.