NBP wybił monetę, a Poczta Polska wydała znaczek z wizerunkiem prof. Stanisława Wojciechowskiego – Prezydenta z SGH

dwóch mężczyzn i kobieta prezentują znaczek w dużym formacie

W ramach obchodów setnej rocznicy objęcia urzędu Prezydenta RP przez Stanisława Wojciechowskiego, profesora związanego z naszą uczelnią w latach 1919–1939, Narodowy Bank Polski wybił monetę, a Poczta Polska wydała znaczek z wizerunkiem prof. Wojciechowskiego. Uroczystość 5 kwietnia 2023 r. w Sali Senatu zakończyła obchody Roku prof. Wojciechowskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

„Jest to dla mnie naprawdę duża przyjemność, że możemy dzisiaj jeszcze raz się spotkać i podsumować bardzo ważny rok naszej Alma Mater, a mianowicie rok poświęcony wspaniałej osobie: Panu Profesorowi Stanisławowi Wojciechowskiemu – Prezydentowi z SGH” – powiedział rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Podkreślił, że prof. Wojciechowski był wzorem do naśladowania i autorytetem. „Pan prezydent Stanisław Wojciechowski zawsze postępował zgodnie z wartościami, które obowiązują w SGH” – zaznaczył rektor SGH, wymieniając takie przymioty jak uczciwość, szacunek do innych osób, odwaga.

Piotr Wachowiak wskazał, że prof. Wojciechowski jest pierwszym patronem roku w SGH zgodnie z niedawno przyjętą tradycją nadawania przez Senat naszej uczelni patrona danego roku. 

Na zakończenie obchodów w SGH 100-lecia objęcia urzędu prezydenta RP przez Stanisława Wojciechowskiego rektor Wachowiak złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w nie osobistościom, twórcom i naukowcom: prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, wicemarszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, prawnuczce prof. Wojciechowskiego, autorowi muralu „Prezydent z SGH” Tytusowi Brzozowskiemu, autorowi tablicy pamiątkowej prof. Piotrowi Siwczukowi, reżyserom filmu dokumentalnego Jackowi Knoppowi i Mariuszowi Sielskiemu, członkowi zarządu NBP Rafałowi Surze, zastępcy dyrektora ds. Filatelistyki w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki Poczty Polskiej Mariuszowi Dawidowi, zespołowi Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Morawskiego oraz odtwórcy tytułowej roli w filmie „Prezydent z SGH” Olgierdowi Łukaszewiczowi.

kobieta w żółtym żakiecie przemawia na spotkaniu; w tle na ścianie logo SGH

„Ten poprzedni rok był wyjątkowy. Wydarzyło się kilka wspaniałych rzeczy. Dzięki pracownikom, profesorom, studentom SGH przywrócono postać mojego pradziadka Stanisława Wojciechowskiego. I wspaniale, że przywrócono go zbiorowo (…) powstał przepiękny mural, film, tablica pamiątkowa (...) jest znaczek i moneta. Wiele osób przyczyniło się do tego, żeby pamięć o Stanisławie Wojciechowskim zachować i przypomnieć, jakim był człowiekiem. I bardzo się cieszę, że Szkoła Główna Handlowa (…)  przyjęła i kultywuje te wszystkie zasady – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

– Jeżeli myślimy o tym, żeby nasz kraj, Polska, była krajem wspaniałym, to należy szanować konstytucję, należy szanować prawo, należy dokładnie wiedzieć, co znaczy słowo +honor+ i +żyć honorowo+ i należy szanować ludzi, którzy nas otaczają. (…) W dzisiejszych czasach (…) naprawdę potrzebujemy autorytetów, a szczególnie potrzebują ich młodzi ludzie. Stanisław Wojciechowski jest dobrym wzorem do naśladowania. I nawet to tragiczne wydarzenie w jego życiu pokazuje, że są rzeczy ważne i ważniejsze. I tak, jak on nie mógł do końca pogodzić się i zaakceptować tego, że jego syn nie żyje, to podejrzewam, że gdyby jego syn przeżył i wiedział, że jego ojciec złamał zasady, byłby tak samo nieszczęśliwy. Bo jednak są wartości, które niezależnie od tego, jak toczy się nasze życie, należy przestrzegać. Wtedy świat jest lepszy, łatwiej się w nim znaleźć, bo bez wartości możemy się pogubić. Jeszcze raz dziękuję za ten wspaniały rok. Naprawdę czuję się częścią Rodziny SGH”.

mężczyzna prezentujący okolicznościową srebrną monetę

Następnie głos zabrał członek zarządu NBP Rafał Sura. Narodowy Bank Polski wybił monetę upamiętniającą 100-lecie objęcia najwyższego urzędu w państwie przez prof. Stanisława Wojciechowskiego.

„Narodowy Bank Polski włączył się w inicjatywę obchodów roku prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w SGH, emitując srebrna monetę z wizerunkiem profesora (…). Podejmując tę inicjatywę NBP wpisał się w jedną z ról, jaką wypełnia poprzez upamiętnianie wybitnych osób (...), ale też istotnych zdarzeń z historii Polski. Niewątpliwie taką wybitną osoba, jeśli chodzi o polską historię, jest Stanisław Wojciechowski – przyznał Rafał Sura.

– (…) Dokonując aktu wybicia monety (…), którą od wczoraj można już nabywać w oddziale Narodowego Banku Polskiego, uhonorowaliśmy wybitną postać polityka, patrioty, działacza społecznego, twórcy i współdziałacza ruchu spółdzielczego w czasach międzywojennych, ale przede wszystkim prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1922–1926".

Ze swej strony zastępca dyrektora ds. filatelistyki w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki Poczty Polskiej Mariusz Dawid zwrócił uwagę, że Poczta Polska to firma, która poprzez swoje usługi filatelistyczne upamiętnia ważne dla naszego kraju wydarzenia, miejsca czy postaci. „Poczta Polska wprowadza dzisiaj do obiegu znaczek poświęcony drugiemu prezydentowi RP, Panu Stanisławowi Wojciechowskiemu" – poinformował Mariusz Dawid. I odczytał list prezesa Poczty Polskiej Krzysztofa Falkowskiego.

dwóch mężczyzn i kobieta siedzą za stołem prezydialnym, jeden mężczyzna stoi i przemawia

„Poczta Polska prezentuje dziś wydawnictwo filatelistyczne upamiętniające setną rocznicę objęcia przez Stanisława Wojciechowskiego najwyższego urzędu w państwie. Naszym okolicznościowym znaczkiem pocztowym upamiętniamy zasłużonego drugiego prezydenta II RP, który dzięki swojej odważnej postawie, wielkiego patrioty, człowieka stawiającego na pierwszym miejscu dobro społeczeństwa i kraju uchodzi za jednego z najwybitniejszych polityków okresu międzywojnia. Stanisław Wojciechowski jest także bardzo ważną osobą dla społeczności akademickiej uczelni, dla której pracował jako profesor w latach 1919–1939. (…)" – napisał prezes Falkowski.

Wskazał, że tegoroczny walor filatelistyczny, poświęcony prezydentowi Wojciechowskiemu to trzecia w historii Poczty Polskiej emisja poświęcona Stanisławowi Wojciechowskiemu. Po raz pierwszy do obiegu został wprowadzony znaczek z jego wizerunkiem w 1924 roku, a następnie w 1988 roku z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

„Wyjątkowym akcentem w grafice tegorocznego znaczka jest tło, które przedstawia widok na główne wejście gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wydawnictwu towarzyszy koperta (…) ukazująca orędzie drugiego prezydenta II RP, skierowane do narodu. Jej uzupełnieniem jest fotografia budynku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie" – wskazał prezes Falkowski.

Jak podkreślił, działalność filatelistyczna Poczty Polskiej przyczynia się do promocji historii Polski, krzewienia patriotyzmu oraz budowy poczucia wspólnoty wśród Polaków. „Poprzez nasze walory filatelistyczne przypominamy o najważniejszych postaciach i wydarzeniach historii kraju, co stanowi nie tylko akcent edukacyjny, lecz także kreuje wzorce, właściwe zachowania oraz postawy wymagające dziś podkreślenia i pielęgnowania" – dodał. Na zakończenie prezes Falkowski podziękował za zaangażowanie w szerzenie wiedzy o osobie i dorobku Stanisława Wojciechowskiego. „Dzięki naszej wspólnej pracy możemy kontynuować pamięć o naszym wielkim rodaku" - zaznaczył w liście prezes.

Po prezentacji znaczka i monety rektor SGH wyraził wdzięczność prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu i prezesowi Poczty Polskiej Krzysztofowi Falkowskiemu za zaangażowanie tych instytucji w upamiętnienie Stanisława Wojciechowskiego.

Obchody Roku prof. Wojciechowskiego w SGH:

12 października zaprezentowano wystawę przygotowaną przez historyków z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH: dr. Jerzego Łazora, dr hab. Andrzeja Zawistowskiego, prof. SGH, dr hab. Jacka Luszniewicza, prof. SGH, a także Jacka Morawskiego (autor projektu graficznego).

18 listopada 2022 r. w SGH odbyło się rocznicowe seminarium przygotowane przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej pt. „Stanisław Wojciechowski – polityk, społecznik, nauczyciel akademicki”. Towarzyszyła mu wystawa prac naukowych i publikacji Stanisława Wojciechowskiego przygotowana przez Bibliotekę SGH.

19 grudnia 2022 r. w SGH miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia objęcia urzędu Prezydenta RP przez Stanisława Wojciechowskiego. W uroczystościach m.in. udział wzięli prezydent Andrzej Duda i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się odsłonięciem tablicy upamiętniającej prezydenta Wojciechowskiego, według projektu i autorstwa dr. hab. Piotra Siwczuka, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy nastąpiło zwiedzanie okolicznościowej wystawy prezentującej artefakty i pamiątki rodzinne związane ze Stanisławem Wojciechowskim oraz premiera filmu dokumentalnego pt. „Prezydent z SGH" w reżyserii Jacka Knoppa i Mariusza Sielskiego. W roli tytułowej wystąpił honorowo Olgierd Łukaszewicz.

22 grudnia 2022 r. przed budynkiem M Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy ulicy Madalińskiego 6/8, odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu „Prezydent z SGH” autorstwa Tytusa Brzozowskiego, architekta, malarza związanego z Warszawą.