Dzień NAWA w SGH

Właściwie nie ma takiego pomysłu, którego NAWA nie mogłaby sfinansować, jeśli projekt jest wystarczająco dobry.

Zainteresowani różnymi formami dofinansowania programów stypendialnych 4 kwietnia mogli poznać bliżej ofertę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) dzięki zorganizowanemu we współpracy z SGH Dniowi z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli środowiska akademickiego z Mazowsza.

Spotkanie miało przybliżyć uczelniom oraz instytucjom działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Otwierając wydarzenie, dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, podkreśliła, że oferta reprezentowanej przez nią instytucji jest szeroka i bogata: – Finansujemy programy mobilnościowe dla naukowców, zarówno wyjazdowe, jak i przyjazdowe, mamy szeroką ofertę dla instytucji, mamy też programy stypendialne dla studentów z zagranicy. Właściwie nie ma takiego pomysłu, którego NAWA nie mogłaby sfinansować, jeśli projekt jest wystarczająco dobry. Po stronie uczelni i naukowców jest dokonanie wyboru, z których programów skorzystać. I do tej decyzji zachęcamy.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane programy NAWA, w tym programy dla naukowców oraz instytucji: Program im. Iwanowskiej, Polskie Powroty, Program im. Ulama, Program im. Bekkera – średniookresowa mobilność naukowców, możliwości wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej, Promocja Zagraniczna, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland, Program PROM – wymiana stypendialna doktorantów i naukowców oraz STER i KATAMARAN – stypendia doktoranckie dla cudzoziemców. Ponadto obecni na spotkaniu przedstawiciele uczelni mogli się więcej dowiedzieć o kampanii Ready Study Go! Poland, cyklu szkoleń Direct to Internationalization oraz uznawalności wykształcenia i uwierzytelnianiu dokumentów.