Czasami sama droga jest ważniejsza niż cel

Zdjęcie kolorowe. W tle 4 osoby ubrane w togi oraz birety. Na froncie fotografii 3 osoby w oficjalnych strojach trzymające niebieski sztandar.

Po raz drugi w historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie inauguracja roku akademickiego odbywała się w dobie pandemii COVID-19 i w reżimie sanitarnym. W dniu 13 października 2021 r. nowy rok akademicki 2021/2022 uroczyście rozpoczęto w Auli Głównej SGH z udziałem władz rektorskich i administracyjnych oraz części społeczności akademickiej. Na kanale YouTube odbywała się na żywo transmisja tego wydarzenia.

Chociaż ceremonia już drugi rok z rzędu przebiegała w formule hybrydowej, tradycyjnie zainaugurował ją „Mazurkiem Dąbrowskiego” Chór SGH, a rektor prof. Piotr Wachowiak powitał zgromadzonych gości. „Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dzień ten jest ważny dla naszej wspólnoty z jeszcze jednego powodu – oto rozpoczynamy obchody jubileuszu SGH. Dokładnie 115 lat temu – 13 października 1906 r. – miała miejsce pierwsza inauguracja Prywatnych Kursów Handlowych Męskich, które zapoczątkowały wspaniałą historię naszej uczelni” – podkreślił.

Rektor podziękował całej wspólnocie akademickiej SGH za „(…) wytężoną pracę i zaangażowanie w rozwijanie działalności uczelni, zwłaszcza w niełatwym czasie pandemii”. Zwrócił uwagę na społeczną odpowiedzialność uczelni, która jest dla SGH „prawdziwym zobowiązaniem”, a także respektowanie wartości zawartych w Kodeksie etyki pracowników SGH. Na koniec wskazał, że „(…) osiąganie celów jest bardzo ważne, ale równie ważny jest sposób, w jaki się tego dokonuje. Czasami sama droga jest ważniejsza niż cel”. 

Doniosłą część uroczystości podkreśliło odczytanie listu prezydenta RP Andrzeja Dudy przez sekretarza stanu z Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego. „Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2021/2022 serdecznie pozdrawiam władze oraz całą społeczność Szkoły Głównej Handlowej w 115. rocznicę powołania tej najważniejszej polskiej uczelni ekonomicznej, w której murach wykształciło się już wiele pokoleń wybitnych ekonomistów, znakomitych menedżerów i znawców problematyki gospodarczej” – przekazał prezydent w liście. Wyraził także nadzieję na pełny powrót do tradycyjnych zajęć w czasie pandemii COVID-19. 

Po odczytaniu prezydenckiego listu minister Kwiatkowski wręczył odznaczenia państwowe: prof. Markowi Rockiemu – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; Małgorzacie Nivette – Medal Złoty za Długoletnią Służbę; Iwonie Górskiej, Dariuszowi Owczarkowi, Katarzynie Wójcickiej – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę; Joannie Afrykańskiej – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Następnie na inauguracji wystąpił marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. „Muszę powiedzieć, że Państwo nie tylko kształtujecie polską ekonomię i dziedziny pokrewne, ale także ją kreujecie. Dlatego, że absolwenci tej znamienitej uczelni wielokrotnie dali wyraz temu, że ich wiedza i umiejętności służą dobrobytowi Najjaśniejszej Rzeczpospolitej” – zaznaczył marszałek. „Jesteśmy wszyscy częścią zjednoczonej Europy, w której zajmujemy należne nam miejsce. (…) jak mawiał wielki amerykański prezydent Ronald Reagan, »Wolność jest dana na jedno pokolenie, nic nie jest dane raz na zawsze« – zauważył. 

Pełnomocniczka premiera ds. GovTech i pełnomocniczka ministra ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska (absolwentka SGH) odczytała list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, a sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński przeczytał list prezydenta Rafała Trzaskowskiego. 

Premier Mateusz Morawiecki napisał do zgromadzonych: „(…) inauguracja roku akademickiego jest czasem nadziei, planów i nowego otwarcia. (…) Już wkrótce będziemy mogli obserwować efekty opracowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu nowelizacji ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczącego tzw. pakietu wolności akademickiej. Wprowadzone tam zmiany gwarantują nauczycielom akademickim wolność nauczania, słowa i badań naukowych. Jestem przekonany, że jest to dokument kluczowy dla umocnienia autonomicznej debaty na uczelniach i zapewnienia swobodnego rozwoju nauki” – przekazał premier w liście odczytanym przez prorektora ds. współpracy z zagranicą prof. Jacka Prokopa. 

Następnie prorektor ds. rozwoju prof. Roman Sobiecki, rektor prof. Piotr Wachowiak i prof. Marek Rocki (przewodniczący kapituły medalu) wręczyli przewodniczącemu Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmuntowi Berdychowskiemu Medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”. Założony przez niego w 1991 r. Instytut Studiów Wschodnich, jest najważniejszym ośrodkiem dialogu między Wschodem a Zachodem, a organizowane przez ISW i pod jego przewodnictwem Forum Ekonomiczne gromadzi co roku kilka tysięcy najważniejszych przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od czterech lat SGH jest włączona we współorganizację tego wydarzenia, a od tego roku ma status głównego partnera merytorycznego.

Po wystąpieniu przedstawicielki Klubu Partnerów SGH Agnieszki Dziewulskiej z KPMG chór uczelniany zaintonował pieśń „Gaude Mater Polonia”, po czym nastąpiła immatrykulacja studentów i doktorantów. Rektor Piotr Wachowiak wręczył matrykuły czworgu studentom I roku i trojgu studentom II stopnia oraz dwojgu doktorantom i oficjalnie otworzył rok akademicki 2021/2022. W Auli Głównej SGH rozbrzmiała studencka pieśń hymniczna „Gaudeamus igitur” („Radujmy się więc”).   

Na inauguracji nie zabrakło też wystąpień przedstawicieli samorządów studentów i doktorantów. „Kto nie idzie do przodu, ten tak naprawdę się cofa. Pragnę, żeby te słowa przyświecały nam wszystkim w trakcie rozpoczynającego się właśnie roku akademickiego” – mówił Wojciech Godlewski, przewodniczący Samorządu Studentów SGH. Zwrócił uwagę na pomoc dla uczelni ze strony UE. „Moim marzeniem jest móc nazywać SGH Uniwersytetem Europejskim. Pragnę, żebyśmy wszyscy pamiętali, że wartości SGH, takie jak prawda czy szacunek, są zgodne z najważniejszymi europejskimi wartościami, takimi jak tolerancja czy akceptacja różnorodności” – podkreślił. „Po tylu miesiącach nauki zdalnej mamy możliwość powrotu na uczelnię i bardzo się z tego cieszymy. Jednak tak naprawdę nie wiadomo, jak długo to potrwa. Niemniej wiem, że coraz odważniej patrzymy w przyszłość i właśnie ta odwaga jest czynnikiem koniecznym do zaistnienia zmian w społeczeństwie. Wierzę, że nam, doktorantom SGH, tej odwagi nie brakuje” – zauważyła przedstawicielka Samorządu Doktorantów SGH Karolina Bolesta.  

W dalszej części uroczystości prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Jacek Prokop wraz z rektorem prof. Piotrem Wachowiakiem wręczył listy gratulacyjne absolwentom SGH z okazji 50-lecia immatrykulacji: prof. Krzysztofowi Mareckiemu, prof. Grażynie Leśniak-Łebkowskiej i dr Barbarze Trzcińskiej. Następnie prorektor ds. rozwoju prof. Roman Sobiecki wraz z rektorem Piotrem Wachowiakiem wręczył nagrody Żagle Biznesu SGH. W tym roku Grand Prix Żagle Biznesu SGH otrzymała firma TakeTask S.A. Kapituła przyznała także wyróżnienia firmom inSTREAMLY i Epeer. Środowe uroczystości zakończył wykład inauguracyjny „Gospodarka w czasie pandemii” prof. dr hab. Elżbiety Adamowicz. Inaugurację roku akademickiego 2021/2022 w SGH zwieńczył chór naszej uczelni, śpiewając „Odę do radości” – hymn Unii Europejskiej. Uroczystość uświetnił koncert Klaudiusza Barana i Justyny Baran.  

Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zostali odznaczeni zasłużeni pracownicy i wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: 

Za wybitne zasługi na rzecz rozwoju nauki polskiej, za działalność państwową i publiczną Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
– prof. dr hab. Marek Rocki

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę 
– Małgorzata Nivette

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę 
– Iwona Górska
– Dariusz Owczarek
– Katarzyna Wójcicka

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę 
– Joanna Afrykańska

Listy gratulacyjne z okazji 
50-lecia immatrykulacji otrzymali: 
– prof. Krzysztof Marecki
– prof. Grażyna Leśniak-Łebkowska
– dr Barbara Trzcińska

Od ostatniej inauguracji roku akademickiego pożegnaliśmy znakomitych profesorów 
oraz długoletnich pracowników SGH. 
Na zawsze pozostaną w naszej pamięci: 
– prof. Elżbieta Domańska
– prof.  Anna Skowronek-Mielczarek
– prof. Klemens Paweł Białecki
– prof. Jerzy Małysz
– prof. Antoni Rajkiewicz
– prof. Franciszek Tomczak
– prof. Paweł Bożyk
– dr Jerzy Kobyłecki
– Bożena Andrejuk
– Krystyna Frey
– Krystyna Kurach
– Stefania Pabisiak-Ślusarz
– Halina Swarcewicz
– Czesława Trzcińska
– Kazimierz Żebrowski
– Jacek Siedlecki

Zapraszamy do przeczytania pełnej relacji z wydarzenia na stronie internetowej „Gazety SGH”.