Budżet partycypacyjny uczelni. Znamy zwycięskie projekty

kolorowe zdjęcie położonych 8 dłoni jedna na drugiej

Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji, a także – po raz drugi – studenci i doktoranci zgłosili swoje projekty w ramach budżetu partycypacyjnego uczelni. Które pomysły z budżetu pracowniczego oraz studencko-doktoranckiego cieszyły się największą popularnością?

Pracowniczy budżet partycypacyjny

W tegorocznej, piątej już edycji pracowniczego budżetu partycypacyjnego zgłoszono 15 propozycji, a w głosowaniu udział wzięło 445 pracowników.

Największą liczbę głosów, bo aż 143 uzyskał projekt dotyczący stworzenia w uczelni strefy ciszy i pokoju relaksu dla pracowników SGH, zgłoszony przez Piotra Gęcę oraz Kamila Jasińskiego.

Na drugim miejscu uplasował się projekt zgłoszony przez Krzysztofę Bernacką: Zdrowy kręgosłup i spokojna głowa, z liczbą 120 oddanych głosów. Założenie projektu to organizacja prostych zajęć fizycznych dla każdego, zaczerpniętych z jogi. 

Trzecią propozycją z największą liczbą głosów jest projekt zakupu i montażu paneli z mchu poduszkowego lub chrobotka, pt: Odetchnij w SGH. Propozycja uzyskała poparcie 114 osób. 

Ponad 100 głosów zdobył równie pomysł odnowienia siłowni w budynku G, zgłoszony przez Iwonę Całun. 

Pełna lista propozycji oraz wyniki głosowania znajdują się na stronie Budżet pracowniczy 2021.

Kosztorysy przedstawione przez pomysłodawców, pozwalają przewidywać, że w ramach zaplanowanych 100 tys. złotych możliwa będzie realizacja przynajmniej trzech projektów, które uzyskały największą liczbę głosów. W miarę dostępnych środków władze uczelni będą starały się odpowiedzieć również na potrzeby społeczności SGH zasygnalizowane w innych zgłoszeniach – mówi kanclerz SGH, dr Marcin Dąbrowski dziękując wszystkim za tak liczne i aktywne włączenie się w kształtowanie budżetu pracowniczego.

kolorowe zdjęcie, pięć pięści dotykających sie na biurkiem, na którym leży laptop, kalendarz i inne przedmioty

Studencko-Doktorancki Budżet Partycypacyjny

Do drugiej edycji Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego wpłynęło 13 propozycji, spośród których zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja zakwalifikowała do głosowania 7. W głosowaniu wzięły udział 724 osoby. 

Największą popularnością cieszyły się projekty związane ze zdrowiem i ekologią. 

Aż 420 głosów zdobyła propozycja Arkadiusza Haupta – Ivy Leage, związana z utworzeniem bluszczu w budynku C.

Projekt zakłada owinięcie bluszczem elementów architektonicznych w budynku C. Bluszcz można sadzić w małych donicach spuszczać w dół lub pozwolić mu wspinać się z poziomu podłogi. W efekcie powstaną wielopiętrowe zielone ściany – pisze pomysłodawca.

Projekt przyczyni się do oczyszczenia powietrza, zmniejszy hałas, poprawi samopoczucie wszystkich użytkowników budynku, a także stworzy niepowtarzalny klimat służący nauce i pracy – dodaje Arkadiusz Haupt.

Green is good to kolejny pomysł, który zyskał bardzo wysoką liczbę głosów – 388. Propozycję zgłosił Sergiusz Bojarczyk, który wyjaśnia:

Spaliny komunikacyjne, smog tak obecny w centrum dużego miasta, substancje uwalniające się z lakierów, materiałów drewnopodobnych, formaldehyd, benzen, toluen są uznane jako potencjalnie rakotwórcze. Rośliny pomagają w eliminacji tych szkodliwych czynników z naszego otoczenia, jednak aby móc obiektywnie liczyć na pozytywny efekt musimy użyć odpowiednich roślin w dużej ilości. Zarówno najskuteczniejszym i jak i bardzo efektownym rozwiązaniem jest zielona ściana złożona z mixu roślin oczyszczających powietrze. Instalacja tak zwanej „zielonej ściany“, czyli kompozycji żywej zieleni umieszczonej na specjalnej konstrukcji stalowej w Ogrodach Rektorskich. Zielona ścianka może być skomponowana w stylu i kolorystyce Szkoły Głównej Handlowej.

Proponuję przeprowadzenie dla wszystkich chętnych profesjonalnych onlinowych warsztatów, które ukierunkowałyby nas jak zadbać o kręgosłup oraz nauczyć technik spokojnego oddychania - pisze Justyna Dylik, autorka kolejnego, wysoko ocenionego projektu, dodając w uzasadnieniu:

W czasie panującej pandemii wielu z nas znacząco zmieniło tryb życia – zamieniliśmy zajęcia na uczelni na zdalne, część z nas zmieniło również pracę stacjonarną na pracę z domu. Spędzamy długie godziny przed monitorami komputerów, w efekcie czego uszczerbku doznają nasze kręgosłupy, a to wpływa na pogorszenie naszego samopoczucia. Dodatkowo stres wywołany pandemią a także noszenie maseczek wpływa negatywnie na sposób w jaki oddychamy. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest wdrożenie w czasie nauki i wypoczynku dobrych nawyków i ćwiczeń na rzecz zdrowego kręgosłupa i technik spokojnego oddechu. 

Z jej propozycją zgodziło się 312 osób. 

Ostateczna liczba pomysłów, które zostaną zrealizowane w ramach założonego budżetu 25 tys. złotych, będzie znana po ustaleniu precyzyjnych kosztorysów projektów, które uzyskały największą liczbę głosów.

Wyniki wraz z opisami projektów dostępne są również na stronie.

Gratulujemy projektodawcom i dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się we współdecydowanie o środkach uczelni.