Rusza pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego dla studentów i doktorantów SGH

Od 13 stycznia do 16 lutego 2020 roku studenci oraz doktoranci SGH mogą zgłaszać swój projekt w pierwszej edycji studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego, której tematem przewodnim są innowacje ekologiczne.

Jeżeli jesteś studentem lub doktorantem SGH, interesujesz się zagadnieniami związanymi z ekologią, a także myślisz o przyszłości naszej planety i masz głowę pełną pomysłów i wiesz, jak wpłynąć na otoczenie, w którym studiujesz, aby stało się bardziej przyjazne dla środowiska – zgłoś swój projekt w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego dla studentów i doktorantów uczelni. 

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji. 

W przypadku studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w edycji 2020 jest to 25 000 złotych. Studenci i doktoranci mają możliwość zgłoszenia propozycji wydatkowania tej kwoty. Pomysły do realizacji będą wybrane w drodze powszechnego głosowania, a maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu może być równa całej kwocie do rozdysponowania, czyli wynosić aż 25 000 złotych.

Temat przewodni bieżącej edycji to innowacje ekologiczne. Zgłaszać można zatem różnorodne inicjatywy służące poprawie warunków studiowania i wszechstronnemu rozwojowi studentów i doktorantów uczelni, które wpisują się w to hasło.

Mogą to być zarówno inicjatywy o charakterze trwałym (np. infrastrukturalnym), jak i jednorazowym (np. wydarzenia, akcje wśród społeczności akademickiej, rozwiązania organizacyjne). Nie mogą to być inicjatywy organizowane bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie (UOS). Warto również podkreślić, że budżet partycypacyjny nie obejmuje przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych ani finansowania zadań sprzecznych z misją uczelni. 

Propozycje może zgłosić każdy student studiów pierwszego i drugiego stopnia a także studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w SGH. Projekt lub kilka projektów, (maksymalnie trzy) można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi studentami lub doktorantami (z zespołem liczącym nie więcej niż pięć osób). Propozycja inicjatywy musi być zgodna z regulaminem budżetu partycypacyjnego, który znajduje się na stronie uczelni. 

Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym od 13 stycznia do 16 lutego 2020 roku na adres mailowy innowacje.ekologiczne@sgh.waw.pl lub składać w Sekretariacie Kanclerza. Aplikacja złożona drogą mailową musi być przesyłana z adresu w uczelnianym systemie poczty elektronicznej.

Nie tylko zgłoszenie własnego projektu jest ważne. Liczy się również udział w głosowaniu, które odbędzie się poprzez Wirtualny Dziekanat i w którym każdy student będzie mógł oddać głos na maksymalnie trzy wybrane inicjatywy.

Głosowanie potrwa od 24 lutego do 1 marca bieżącego roku. 2 marca poznamy wyniki plebiscytu. 

Szczegółowy harmonogram pierwszej edycji studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego w SGH, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin akcji znajdują się na stronie http://administracja.sgh.waw.pl/pl/sk/Strony/budzet_studencko-doktorancki.aspx