Złoty Jubileusz Instytutu Rozwoju Gospodarczego – pięćdziesiąt lat badania koniunktury w Polsce przez SGH

IRG fotografia grupowa

Konferencja naukowa z okazji 50-lecia IRG SGH – Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19

 

Przed 50 laty, w ówczesnej Szkole Głównej Planowania i Statystyki, został powołany do życia Instytut  Rozwoju Gospodarczego SGH. Od ponad półwiecza Instytut zajmuje się badaniami koniunktury w Polsce.

W czwartek 13 października rozpoczęła się dwudniowa konferencja jubileuszowa, która z jednej strony ma podsumować 50 lat doświadczeń w badaniu i prognozowaniu koniunktury w naszym kraju, z drugiej – ma pokusić się o podsumowanie stanu polskiej gospodarki po pandemii i w obliczu innych negatywnych zjawisk, jak wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny czy zagrożenie inflacją.

Konferencja pt. „Monitorowanie działalności gospodarczej” odbywa się w gmachu C  Szkoły  Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 13–14 października 2022 roku. Naukowcy i praktycy, urzędnicy instytucji publicznych i  przedsiębiorcy omawiają na niej  wpływ pandemii na stan  polskiej gospodarki i prezentują  metody pozwalające lepiej monitorować sytuację gospodarczą. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in.  związani z IRG prof. Leszek Balcerowicz i prof. Jerzy Hausner, a także  przedstawiciele instytucji państwowych. Tak zróżnicowany skład paneli eksperckich jest gwarancją inspirującej dyskusji i ożywionej wymiany poglądów – podkreślają organizatorzy.

Instytut Rozwoju Gospodarczego  powstał w 1972 r. jako jednostka  zajmująca się badaniem planowania rozwoju gospodarczego i funkcjonowania polskiej gospodarki. W  latach 80. w ramach prac IRG zespół pod kierownictwem profesora Balcerowicza przygotował projekt kompleksowej reformy gospodarczej, wdrożonej następnie pod nazwą „planu Balcerowicza”.

W połowie lat 80. w IRG zainicjowano pionierskie badanie koniunktury w przemyśle przetwórczym. To właśnie wtedy powstały pierwsze pomiary stanu koniunktury polskiej gospodarki, które prowadzone są do dziś. W latach 90.  zakres działalności badawczej Instytutu został istotnie poszerzony, a badania koniunktury metodą testu stały się specjalizacją Instytutu. Znacząco rozbudowano przedmiotowy zakres analiz, obejmując nimi poza przemysłem także: gospodarstwa domowe, rolnictwo, budownictwo, handel oraz sektor bankowy. IRG na bieżąco monitoruje zmiany zachodzące w polskiej gospodarce i przygotowuje  prognozy, które pomagają prowadzić politykę gospodarczą.  

Raporty z prowadzonych w Instytucie badań koniunktury ukazują się miesięcznie (przemysł przetwórczy) lub kwartalnie (pozostałe badania) w wersji elektronicznej na stronie internetowej IRG. Łącznie IRG publikuje 8 periodyków. W ramach swoich prac IRG stale współpracuje ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Narodowym Bankiem Polskim oraz Biurem Informacji Kredytowej. W wymiarze międzynarodowym Instytut jest członkiem Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET) i aktywnie uczestniczy w pracach tej organizacji.

Przebieg konferencji można śledzić zdalnie:

 


Instytut Rozwoju Gospodarczego (IRG)

Instytut Rozwoju Gospodarczego (IRG) powstał w 1972 r. jako międzywydziałowa placówka naukowo-badawcza. Po przeprowadzonej na początku lat dziewięćdziesiątych reformie  uczelni, Instytut wchodzi w skład Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Jest jednostką badawczą i dydaktyczną.

W latach 70. XX w. prowadzone w Instytucie prace dotyczyły przede wszystkim planowania rozwoju gospodarczego i funkcjonowania gospodarki narodowej. W latach 80. XX w. rozpoczęto badania nad źródłami kryzysu gospodarczego w Polsce. W ich ramach, zespół pod kierownictwem Leszka Balcerowicza przygotował projekt kompleksowej reformy gospodarczej, wdrożonej następnie pod nazwą „planu Balcerowicza”. Oddzielną grupę analiz prowadzonych w tamtym czasie w IRG stanowiły badania nad problemami wsi i rolnictwa. W połowie lat 80. zainicjowano również w Instytucie pionierskie badanie koniunktury w przemyśle przetwórczym.

W latach 90. XX w. zakres działalności badawczej Instytutu został istotnie poszerzony, a badania koniunktury metodą testu stały się specjalizacją IRG. Znacząco rozbudowano przedmiotowy zakres analiz, obejmując nimi poza przemysłem także: gospodarstwa domowe, rolnictwo, budownictwo, handel oraz sektor bankowy.

W rezultacie prowadzonych w Instytucie nieprzerwanie od 1986 r. badań koniunktury zgromadzona została unikatowa baza danych opisujących zmiany gospodarki polskiej w okresie transformacji i po jej zakończeniu. Ciągłość badań zapewnia długie szeregi czasowe, dostarczające badaczom procesów gospodarczych cennego materiału źródłowego, a zharmonizowane metody badawcze umożliwiają wykorzystywanie tych danych do międzynarodowych analiz porównawczych.

Raporty z prowadzonych w Instytucie badań koniunktury ukazują się miesięcznie (przemysł przetwórczy) lub kwartalnie (pozostałe badania) w wersji elektronicznej na stronie internetowej IRG. Łącznie IRG publikuje 8 periodyków.

W swojej 50-letniej historii Instytut nawiązał współpracę z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Od 2006 r. IRG stale współpracuje ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Regularny charakter ma także współpraca badawcza Instytutu z Narodowym Bankiem Polskim oraz Biurem Informacji Kredytowej. W wymiarze międzynarodowym Instytut, jako członek Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), aktywnie uczestniczy pracach tej organizacji.

Na zlecenie instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych Instytut przygotowuje ekspertyzy, stanowiące dodatkowe, nieocenione źródło wiedzy specjalistycznej. Instytucje zajmujące się prowadzeniem polityki gospodarczej oraz przedstawiciele władz administracyjnych, zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym, regularnie korzystają także z wyników badań koniunktury prowadzonych przez IRG. Raporty o stanie koniunktury w gospodarce polskiej są szeroko komentowane w mediach ogólnopolskich oraz mediach społecznościowych.