Kongres Gospodarka i Zdrowie

grafika przedstawiająca kształty budynków i krajobrazu; napis: Kongres Gospodarka i Zdrowie

18 kwietnia 2023 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Kongresu Gospodarka i Zdrowie. Organizatorami konferencji są: SGH, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Open Eyes Economy Summit) i Miasto Warszawa.

Pandemia COVID-19 dobitnie unaoczniła powiązanie bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa gospodarczego. Konieczne są interdyscyplinarne badania i analizy, które ujawnią wciąż pomijane następstwa epidemii i jej długofalowe konsekwencje: zdrowotne (np. dług zdrowotny) i ekonomiczne (np. zerwane łańcuchy dostaw, inflacja). Stąd m.in. wziął się pomysł zorganizowania Kongresu Gospodarka i Zdrowie.

„Megatrendy, jak starzenie się ludności czy zmiany klimatyczne, mają wpływ na stan zdrowia społeczeństw i ich potrzeby zdrowotne, co z kolei wpływa na wydatki publiczne i stan gospodarek. Koniecznie trzeba stawić czoło zachodzącym zmianom i przygotować się na nadchodzące zmiany w przyszłości. Dlatego niezbędna jest ekspercka dyskusja na temat mocnych i słabych stron w polityce zdrowotnej, sformułowanie wniosków, a także rozmowa o sposobach ograniczenia słabych stron. Potrzebna jest poważna debata nad zwiększeniem efektywności polityki zdrowotnej, w tym szczególnie w ramach szeroko pojmowanego zdrowia publicznego” – wskazuje rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, gospodarz Kongresu Gospodarka i Zdrowie. Jak tłumaczy, „podstawowym zadaniem sektora publicznego, oprócz funkcji regulacyjnej, jest dystrybucja dóbr i usług publicznych”. „Sprawne i efektywne dostarczania tego typu dóbr ma zasadniczy wpływ na stan zdrowia mieszkańców. Dlatego niezbędna jest dyskusja na temat wzmocnienia działań w zakresie zdrowia publicznego o prewencyjnym i profilaktycznym charakterze. Dostrzegam wielką potrzebę uświadamiania, że taniej jest czemuś przeciwdziałać niż później płacić za skutki zaniechania”.

Prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP, zwraca uwagę, że „aby przygotować się na przyszłe wyzwania, konieczne jest przeanalizowanie błędów popełnionych w  polityce zdrowotnej i zapobieganie im w przyszłości oraz zwiększenie efektywności działań w sferze zdrowia publicznego”.

„Potrzebne są także interdyscyplinarne badania i analizy w celu zrozumienia długofalowych skutków, zarówno zdrowotnych, jak i ekonomicznych. Musimy dbać co do zasady, nie tylko o szpitalnictwo, ale szerzej rozmawiać o jakości życia. Ważne staje się więc ponowne zastanowienie się nad złożonymi relacjami między bezpieczeństwem zdrowotnym a gospodarczym oraz nad sposobami sprostania  tym wyzwaniom – podkreśla prof. Hausner.

Na kongresie zostaną poruszone kwestie dotyczące powiązań między zdrowiem a gospodarką z punktu widzenia miast, zdrowego życia w miastach jak i wyzwań pojawiających się w związku z  kryzysami w turbulentnych czasach.

„Jestem przekonany, że nasza inauguracyjna inicjatywa to początek czegoś znaczącego. Wierzę, że Kongres stanowić będzie okazję do debat, formułowania diagnoz i stawiania wniosków dotyczących zagrożeń oraz możliwości rozwiązywania problemów zdrowotnych” – zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Podczas spotkania będziemy starać się zwrócić szczególną uwagę na problemy, które ujawniły się w wyniku pandemii oraz kryzysu gospodarczego. Oddziaływanie między systemem ochrony zdrowia a gospodarką jest niezaprzeczalne. Relacje te są wielostronne i nierzadko bardzo złożone. Ponadto pojawiają się nowe okoliczności w postaci aktualnych wyzwań demograficznych, konsekwencji zmian klimatycznych wpływających na funkcjonowanie miast. Dlatego konieczna jest wielopłaszczyznowa konstruktywna dyskusja. Jako Prezydent Warszawy jestem zaszczycony, że I edycja międzynarodowego Kongresu Gospodarka i Zdrowie odbywać się będzie w stolicy”.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Stołeczna. Tutaj relacja.

Uczestnictwo w Kongresie Gospodarka i Zdrowie wymaga rejestracji.

Więcej informacji na stronie internetowej Kongresu Gospodarka i Zdrowie.

Transmisja z wydarzenia na kanale YouTube SGH.