University Management Accounting Day 2018

Studenci najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce mogli poznać szerzej praktyczne aspekty rachunkowości zarządczej.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z Instytutem Rachunkowości Zarządczej CIMA 23 października 2018 r. zorganizowały wspólnie University Management Accounting Day (UMAD 2018). W trakcie UMAD 2018 studenci najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce mogli poznać szerzej praktyczne aspekty rachunkowości zarządczej. W tym roku dodatkowo w czasie śniadania SGH przedstawiciele naszej uczelni, organizacji studenckich oraz CIMA z Polski i Wielkiej Brytanii omówili najważniejsze sukcesy roku akademickiego 2017/2018.

Pierwszy wykład pt. Project Management and Management Accounting in Agile Era: Lesson Learned from Implementation of False Medicines Directive across Europe poprowadził dr Michał Kaczmarski. Studenci mogli usłyszeć o praktycznym wykorzystaniu rachunkowości zarządczej przy implementacji dyrektyw unijnych dotyczących obrotu lekami. Wykład był poparty licznymi rzeczywistymi danymi, ponieważ dr Michał Kaczmarski na co dzień pełni funkcję prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków.

Drugą część wydarzenia pt. Future of Finance poprowadził Shane Balzan. Prelegent omówił, co czeka branżę finansową w przyszłości, i poruszył kwestie związane z programem nauczania CIMA oraz jego aktualizacją w celu dostosowania programu do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej na całym świecie. Te zmiany napędza rozwój nowych technologii oraz postępująca automatyzacja stanowisk finansowych, co w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do stopniowego wymierania poszczególnych zawodów. Jednak CIMA rozmawia regularnie z pracodawcami i wychodzi im naprzeciw, aktualizując swój sylabus, aby pomóc studentom lepiej zrozumieć coraz nowsze rozwiązania oraz nowinki technologiczne, które wpływają na świat finansów. – Chcemy przez to zapewnić, że posiadacze Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA nadążają za zmianami i mają ciągle możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach na całym świecie – mówi Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, Association of International Certified Professional Accountants.

Mamy nadzieję, że kolejne wydarzenia organizowane przez CIMA we współpracy z SGH w Warszawie będą się cieszyć podobnie dużym zainteresowaniem ze strony studentów. To właśnie takie spotkania mogą pokazać studentom, że dzięki motywacji i ciężkiej pracy oraz zdobywaniu międzynarodowych certyfikatów zawodowych można się wyróżnić na rynku pracy i znaleźć wymarzoną, dobrze płatną pracę.

W spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, koordynator programu CIMA dr Magdalena Giedroyć, przedstawiciele organizacji studenckich oraz przedstawiciele CIMA z Polski: Sylwia Dubiel, associate manager, University Partnerships i Piotr Głowacki, senior manager, Business Development, a także przedstawiciele CIMA z Wielkiej Brytanii: Shane Balzan, senior director, Curriculum Development; Jane O’Rourke, associate director, Curriculum Development i Dough Withington, lead manager, Curriculum Development.