SGH na Kongresie ESG – Polska Moc Biznesu

zdjęcie kolorowe. Na krzesłąch postawionych na scenie siedzi pięć osób obok siebie. Obok siedzi osoba, która prowadzi dyskusję

W dniach 3-5 listopada odbył się Kongres ESG – Polska Moc Biznesu. Konferencja, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Podejmując kompleksowo tematykę ESG (Enviromental, Social, Governance), czyli kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i zarządczym oraz ich wpływem na transformację polskiej gospodarki, stworzono przestrzeń do konstruktywnej wymiany idei oraz poszukiwania synergii działań, które mają pomóc w budowaniu silnego społeczeństwa. SGH było partnerem merytorycznym wydarzenia, a rektor uczelni znalazł się w Radzie Programowej Kongresu.

Za kluczowe wyzwanie gospodarcze po pandemii organizatorzy Kongresu uznali wypracowanie rozwiązań, które pogodzą odpowiedzialność biznesu wobec społeczeństwa i środowiska z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony. 

Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak uczestniczył w panelu otwierającym Kongres pt. „Wizja polskiego społeczeństwa w kontekście odpowiedzialności społecznej”. Rektor podkreślił, że nie możemy upolityczniać kwestii związanych z działaniami prospołecznymi, a powinny one angażować zarówno polityków, jak i przedstawicieli uczelni oraz organizacji pozarządowych.

Dodał, że bardzo ważna jest rola uczelni przy kształtowaniu właściwych postaw, szczególnie w zakresie przekazywania informacji. Infodemia, czyli pandemia fałszywych informacji, to poważny problem, ale mimo wszystko nie możemy ograniczyć dostępu do informacji.

Rektor podkreślił, że nie każda informacja jest informacją dobrą i prawdziwą, a rolą uczelni jest nauczyć studentów analizy informacji i wyciągania wniosków. Zaznaczył także, że o prawdziwej społecznej odpowiedzialności biznesu możemy mówić tylko wtedy, gdy biznes realizuje swoje działania na rzecz innych podmiotów w taki sposób, że działania te przynoszą więcej korzyści właśnie tym podmiotom. 

zdjęcie kolorowe pokazujące mężczyzn siedzących na scenie na krzesłach, ubrani w garnitury, podczas dyskusji.

W drugim dniu Kongresu odbył się natomiast panel dyskusyjny pt. „Cele zrównoważonego rozwoju fundamentem strategicznego rozwoju firmy”, którego gospodarzem była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Panel moderowała dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk adiunkt w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH, a w panelu uczestniczyli znakomici eksperci: 

  • Tomasz Gasiński, Dyrektor w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju, Deloitte Central Europe
  • Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
  • Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas
  • Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
  • Łukasz Niewola, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i PR, Grupa Luxmed
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich
  • Joanna Molik, Executive Director, Industry Digital Strategist, Worldwide Financial Services, Microsoft

Zaproszeni przez SGH goście wspólnie zastanawiali się, na ile ESG jest przymusem regulacyjnym, a na ile potrzebą społeczną i w jakim zakresie polski biznes jest przygotowany do wdrażania zrównoważonego rozwoju.