Premiera Raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

na zdjęciu jednaczwarta twarzy kobiety w okularach i napis: Raport „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

30 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się premiera Raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”. Raport wydała kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka (DZP), a patronat honorowy nad Raportem objął rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju to jedno z najważniejszych wyzwań stawianych obecnie przed biznesem. Zapowiadane regulacje mają rozszerzyć obowiązki podmiotów, które już raportują, ale i nałożyć je na kolejne grupy przedsiębiorców. Raportowanie ESG to również szereg biznesowych korzyści. Inwestorzy i konsumenci bowiem coraz częściej opierają swoje decyzje na czynnikach pozafinansowych. Kwestie środowiskowe zyskują coraz większe znaczenie zarówno w społeczeństwie, jak i na rynku.

Raport to kompendium wiedzy, w którym prawnicy kancelarii DZP omawiają istotną rolę raportowania, wskazują bariery i trudności, jakie niesie ono ze sobą oraz sugerują, jak można poprawić jego efektywność i jakość. Opracowanie powstało m.in. w wyniku analizy ankiet otrzymanych od biorących udział w projekcie partnerów oraz szeregu przeprowadzonych z nimi rozmów.

Podczas premiery raportu odbyły się dwa panele dyskusyjne dotyczące problematyki ESG:

•    Nowe regulacje prawne: wyzwania, oczekiwania i dobre praktyki
•    Szanse i bariery ESG: rola, trudności i korzyści

Inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno wśród instytucji państwowych i naukowych, jak i w środowisku biznesowym.

Patronat honorowy nad raportem objął także Rzecznik Praw Obywatelskich. Raport wspierają również UNICEF oraz Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Patronem medialnym został dziennik "Rzeczpospolita", a partnerem merytorycznym Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na zakończenie wydarzenia nastąpiło podpisanie listu intencyjnego przez kancelarię prawniczą DZP, która przystąpiła do Inicjatywy ESG – projektu SGH oraz Forum Ekonomicznego.

Raport „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość” można pobrać tutaj.