SGH i Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich powołały Inicjatywę ESG

dwóch mężczyzn po podpisaniu listu intencyjnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu, podjęły decyzję o powołaniu Inicjatywy ESG. Wspólną ideą jest powołanie rady promującej prowadzenie biznesu w oparciu o zasady ESG (Environmental, Social and Governance). Inicjatywa będzie skupiać osoby, dla których wartości zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowy element prowadzenia działalności biznesowej oraz zaangażowania społecznego.

Podpisanie listu intencyjnego o powołaniu Inicjatywy ESG miało miejsce 7 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Następnie w Strefie SGH odbył się panel dyskusyjny inaugurujący projekt „Polityka ESG fundamentem odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu”. W rozmowie wzięli udział: Irena Pichola (Deloitte), Marta Mikliszańska (Allegro), Łukasz Niewola (Lux Med), Arkadiusz Mierzwa (Sieć Biedronka) oraz Rafał Rudzki (Żabka). Spotkanie moderował Piotr Glen odpowiadający w SGH za obszar ESG.

Uczestnicy panelu rozmawiali o tym, czy w działaniach ESG widzą drogę do poprawy efektowności kosztowej oraz zwiększenia swojej konkurencyjności, a także o kluczowym wyzwaniu, jakie stoi przed polskim biznesem – nowych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących raportowania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywa ESG będzie pełnić rolę rady zrzeszającej firmy, instytucje i świat nauki, dla których wartości ESG stanowią oś działalności. Celem jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z zasadami ESG. Towarzyszyć temu będą edukacja i promocja najlepszych praktyk w obszarze ESG oraz podejmowanie rzetelnej dyskusji na temat kierunków zmian wraz z prezentacją optymalnych rozwiązań zwiększających efektywność przedsiębiorstw oraz jakość życia społecznego.

Działalność Inicjatywy ESG będzie miała systematyczny charakter, a jej wymiar roboczy będzie związany z ciągłym tworzeniem materiałów edukacyjnych, opracowań naukowych i zabieraniem głosu w debacie publicznej na temat kierunków zmian w obszarze ESG oraz raportowania. Partnerami Inicjatywy ESG będą podmioty posiadające kluczową rolę w formowaniu standardów i kreowaniu najlepszych praktyk w zakresie ESG.