Podwójny jubileusz prof. dr. hab. Andrzeja Sławińskiego

Prof. Andrzej Sławiński

W piątek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Sławińskiego, który pół wieku temu rozpoczął swą karierę zawodową właśnie na naszej uczelni. Zarazem świętujemy dziś wraz z Profesorem jego 70. urodziny.

Zasłużony wykładowca i nauczyciel akademicki, aktywny członek społeczności SGH, a także praktyk gospodarczy, bankier i osoba bezpośrednio wpływająca na środowisko stóp procentowych w Polsce to tylko kilka określeń opisujących bogatą działalność publiczną prof. Sławińskiego.
Jubilat wniósł znaczący wkład w kształtowanie krajowej polityki pieniężnej. Profesor Sławiński miał i ma olbrzymi wpływ na działalność naukową i zawodową osób, z którymi współpracuje, zarówno w sferze polityki pieniężnej, jak i rynków finansowych.

„Zasługi Pana Profesora są nieocenione i traktowane z najwyższym uznaniem przez całe środowisko naukowe oraz przedstawicieli biznesu. Jest Pan niekwestionowanym autorytetem w zagadnieniach dotyczących polityki pieniężnej, a także międzynarodowych rynków finansowych. Wysoko oceniany jest również fakt, że w swej pracy naukowej znajdujemy harmonijne połączenie perspektywy uczonego, doskonale zorientowanego teoretyka, eksperta i dogłębnego znawcy przedmiotu z perspektywą przedstawicieli praktyki ekonomicznej, w tym – grona ekspertów banku centralnego, gdzie miał Pan Profesor okazję do bezpośredniego wpływania na środowisko stóp procentowych jako członek Rady Polityki Pieniężnej. W tej działalności zawsze wykazywał się Pan Profesor dużą odpowiedzialnością i dogłębną analizą, co jest godne podkreślenia i uznania” – napisał w liście gratulacyjnym rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

prof. Andrezj Sławiński i Rektor SGH

Prof. Andrzej Sławiński jest absolwentem naszej uczelni, gdzie uzyskał wszystkie stopnie naukowe, w tym – w 1993 r. habilitację, a zaledwie trzy lata później – tytuł profesora nauk ekonomicznych. Profesor był opiekunem naukowym ogromnej rzeszy absolwentów kierunków ekonomicznych, spośród których kilkunastu uzyskało stopień doktora. Trzykrotnie monografie Pana Profesora zostały wyróżnione nagrodami Ministerstwa Edukacji Narodowej, co potwierdza jego wyjątkowe osiągnięcia na niwie dydaktycznej i badawczej.

„Jako rektor SGH mam zaszczyt wyrazić Panu Profesorowi szczególną wdzięczność, że całe swe życie zawodowe związał Pan z naszą uczelnią. Dla naszej społeczności jest to powód do dumy i ogromnej satysfakcji. Życzę Panu Profesorowi z całego serca, by praca i związki z rodziną SGH zawsze były dla Pana źródłem radości” – napisał. Społeczność SGH przyłącza się do tych życzeń!