Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej

przy stole konferencyjnym siedzi kilkadziesiąt osób

Polskie Stowarzyszenie ESG zorganizowało ogólnopolską debatę „Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej”, w której udział wzięli rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, oraz wiceprzewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk. 

Debata to część dwudniowego ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024. Zrównoważona transformacja to największe wyzwanie, przed jakim stoi obecnie polski biznes. Pociągnie ona za sobą przede wszystkim ogromne koszty związane z raportowaniem i dostosowaniem się do spełnienia nowych wymogów unijnych. Bardzo ważne jest, aby mądrze wprowadzać zmiany, szczególnie, że Polska jest w przededniu objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i będzie miała ogromny wpływ na kształtowanie polityki wspólnotowej. 

W debacie wzięli udział przedstawiciele ministerstw i agend rządowych, prezesi i członkowie zarządów czołowych polskich firm, eksperci od energetyki, budownictwa, ESG, doradztwa strategicznego oraz prawnicy największych kancelarii prawnych. 

W trakcie debaty, moderowanej przez Marcina Piaseckiego z dziennika „Rzeczpospolita”, omówiono kluczowe wnioski z diagnozy Ogólnopolskiego Raportu „Szanse i ryzyka” zrównoważonej transformacji 2024 (opracowanego na podstawie szerokich badań w przemyśle, spółkach giełdowych i sektorze MSP) oraz przedstawiono sześć postulatów wypracowanych przez Radę Innowatorów ESG oraz Radę Ekspertów, działających przy Polskim Stowarzyszeniu ESG. 

Oto one:
1.    Powołanie Rady / Zespołu ds. ESG przy KPRM. Prace Rady koordynowane i nadzorowane przez jednego ministra / wiceministra.
2.    Audyt ustaw związanych bezpośrednio i pośrednio z ESG. Dostosowanie prawa polskiego do unijnego.
3.    Tarcza ESG. Wsparcie instytucjonalne, finansowe dla dużych firm na inwestycje związane z transformacją ESG.
4.    Centrum Wiedzy i Wymagań dotyczących ESG utworzone przy jednej z agend z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. 
5.    Wsparcie rządu przy kształceniu nowych kadr w obszarze ESG.
6.    Jasne wytyczne dotyczące audytowania raportów ESG (Polska Agencja Nadzoru Audytowego).

W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano rolę edukacji i szkolnictwa wyższego w kontekście kształcenia przyszłych kadr, które podejmą wyzwania w obszarze ESG.

Wydarzenie zostało przygotowane wspólnie z partnerami medialnymi: dziennikiem „Rzeczpospolita” i Polską Agencją Prasową. Rektor Piotr Wachowiak udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej".