Narada konsultacyjna programu „Study in Poland”

trzech mężczyzn za katedrą; w tle ekran z fotografiami trzech mężczyzn

10 lipca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się doroczna Narada konsultacyjna programu „Study in Poland”. Gospodarzem spotkania – organizowanego przez Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – była SGH.

Naszą uczelnię reprezentował rektor dr hab. Piotr Wachowiak, Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – jej przewodniczący i rektor AGH prof. Jerzy Lis, a Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – jej prezes i założyciel Waldemar Siwiński.

Tradycyjnie celem narady jest podsumowanie realizacji programu „Study in Poland” w mijającym roku akademickim, przyjęcie planu działań na rok 2024/25 i lata kolejne, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych rynków rekrutacyjnych, a także omówienie aktualnych problemów w obszarze umiędzynarodowienia.

Tegoroczna narada ma szczególne znaczenie w kontekście opublikowanej przez MSZ „Białej Księgi nt. działań niezbędnych celem wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym RP", która wywołała liczne pytania i wątpliwości wśród wielu przedstawicieli uczelni oraz kierownictwa KRASP, co znalazło odzwierciedlenie w „Stanowisku Prezydium KRASP z 24 maja br. (vide sekcja „Dokumenty”) – czytamy na stronie internetowej programu.

W pierwszej części debaty przedstawiono specjalnie przygotowanie na naradę raporty Ośrodka Przetwarzania Informacji, Urzędu ds. Cudzoziemców i SGH, pokazujące rzeczywisty obraz procesów umiędzynarodowienia polskich uczelni. Dr Aldona Tomczyńska z OPI przedstawiła raport 2024 pt. „Obcokrajowcy w polskich uczelniach”, naczelnik Wydziału Analiz i Statystyk Migracyjnych Urzędu ds. Cudzoziemców Magdalena Kozłowska zaprezentowała analizę pt. „Studenci zagraniczni w Polsce – analiza Urzędu ds. Cudzoziemców”. Na koniec dr hab. Iga Magda, prof. SGH, przedstawiła „Demograficzne uwarunkowania edukacji wyższej i rynku pracy w Polsce”.

W drugiej części narady, mającej charakter panelu, omówiono kluczowe problemy związane z umiędzynarodowieniem i wysiłkami na rzecz jego rozwoju.

Program wydarzenia.