Kongres i debata CEWSE 2018

W Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się dwa ważne wydarzenia naukowe – II Międzynarodowy Kongres CEWSE „European Security and Stability in a Complex Global Order” (16 kwietnia 2018 r.) oraz II Debata CEWSE „EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crises & Conflicts” (17 kwietnia 2018 r.).

Kongres

W czasie dwudniowego spotkania praktycy i teoretycy badań nad Unią Europejską z Polski i zagranicy analizowali strategiczne dla państw UE zagadnienia związane z rozwojem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) UE; wyzwania, jakie stoją przed UE w tym kontekście: bezpieczeństwo energetyczne, informatyczne, społeczne.

Po oficjalnym powitaniu gości nastąpiła sesja wykładów otwierających kongres moderowana przez prof. Ewę Latoszek, dyrektor CEWSE, z udziałem zaproszonych ekspertów: prof. Bogdana Góralczyka, dyrektora Centrum Europejskiego UW, prof. Willema Molle z Erasmus University Rotterdam (Holandia) i prof. Christiana Schweigera z Chemnitz University of Technology (Niemcy). Dalsze obrady toczyły się w ramach trzech sesji eksperckich.

Pierwszy panel pt. „European security: trends, challenges and priorities. EU as an actor in security and peace?” moderowała dr Olga Barburska (CE UW). W gronie prelegentów byli: dr Anna Visvizi (Deree – The American College of Greece, Grecja), dr Martin Dahl (Chernivtsi National University, Ukraina), dr Artur Adamczyk (CE UW) i dr Yaman Kouli (LabEx EHNE/Université Paris I-Sorbonne, Francja). Omawiano m.in. takie kwestie jak przyszłość wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony czy działalność UE na rzecz stabilności gospodarczej w Europie Wschodniej.

Moderatorem drugiego panelu pt. „Technical innovation, people and processes: cyber threat, energy security & migration” była dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE (Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, UE w Katowicach). W trakcie tego panelu referat pt. The Migration Challenge and the EU’s Deepening Core-Periphery Divide przedstawił prof. Christian Schweiger. Wystąpienie ogniskowało się wokół kwestii migracyjnych w UE i obecnie występującego kryzysu migracyjnego – prelegent wskazał, iż współczesne procesy migracyjne przyczyniają się do powstawania nowych linii podziałów w UE. Problematykę procesów dezintegracyjnych kontynuował dr Miklós Somai (Centre for Economic and Regional Studies, HAS, Węgry), który m.in. wskazał przyczyny wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE oraz przedstawił obecny stan negocjacji między Wielką Brytanią a UE.

Moderatorką trzeciego panelu pt. „The EU of shared values – what is the role of civil society?” była dr Aleksandra Szczerba-Zawada (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim/University of Bari Aldo Moro). W panelu udział wzięli: prof. Léonce Bekemans (University of Padova, Włochy), prof. Angela Maria di Romito (University of Bari Aldo Moro, Włochy), prof. Nico Groenendijk (University of Tartu, Estonia) oraz prof. Tatjana Muravska (University of Latvia, Łotwa). Paneliści w swych wystąpieniach podkreślili konieczność wzmocnienia demokratycznego charakteru UE przez większe zaangażowanie społeczeństw państw członkowskich w sprawowanie rządów na poziomie UE. Zwrócono także uwagę na rolę społeczeństwa obywatelskiego w realizowaniu europejskiego filaru praw socjalnych. Podsumowania kongresu dokonali prof. Ewa Latoszek, prof. Willem Molle i dr Anna Masłoń-Oracz (CEWSE).

Debata

Przewodnim tematem Debaty CEWSE był ostatni kryzys uchodźczy w Europie w kontekście wyzwań stojących przed UE. Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez prof. Ewę Latoszek obrady moderowane przez dr Martę Pachocką z SGH, skoncentrowały się wokół trzech wystąpień: dr Anny Visvizi (tło i uwarunkowania kryzysu migracyjnego), prof. Nica Groenendijka (kwestia wspólnych wartości w konfrontacji z interesami państw członkowskich UE), prof. Willema Molle (znaczenie solidarności). Referaty były punktem wyjścia do dyskusji, którą podsumowała prof. Ewa Latoszek – zwróciła uwagę, że migracje to proces dynamiczny oraz różnorodny. Zamknięcia obrad dokonały dr Anna Masłoń-Oracz i dr Aleksandra Szczerba-Zawada.

PhD Workshop

Ponadto 22 maja 2018 r. odbył się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie CEWSE PhD Workshop 2018 „Working together for more responsible trade & investment policy”. W tegorocznej edycji warsztatów koncepcje swoich prac doktorskich lub wyniki prowadzonych badań w ramach przygotowanych dysertacji przedstawiali doktoranci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Organizator: CEWSE - Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH

Partnerzy m.in.:
Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta i Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH; Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego i Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego; Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej; Uniwersytet w Oradei (Rumunia); European Community Studies Association (ECSA World); Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA); ECSA Moldova; ECSA Ukraine; ECSA Georgia.

Kongres i debata CEWSE oraz CEWSE PhD Workshop to elementy prestiżowego projektu „Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement” (CEWSE) kierowanego przez prof. zw. dr hab. Ewę Latoszek z Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta. Projekt jest realizowany w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Oba wydarzenia zaplanowano jako coroczne międzynarodowe spotkania naukowe odbywające się kolejno w Warszawie (2017 r.), Gorzowie Wielkopolskim (2018 r.) oraz Katowicach (2019 r.). Kongres CEWSE został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a także Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego.