Konferencja „Auditing, Accounting, Banking 2019 Outlook”

Konferencja „Auditing, Accounting, Banking 2019 Outlook”

W SGH odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Auditing, Accounting, Banking 2019 Outlook” (17 maja 2019). Jej organizatorem było Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie reprezentowane przez dr. Piotra Staszkiewicza z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji oraz dr hab. Annę Szelągowską, prof. SGH z Katedry Miasta Innowacyjnego.

Idea konferencji zrodziła się podczas wspólnej pracy badawczej prof. Anny Szelągowskiej i dr. Piotra Staszkiewicza. Zainteresowania badawcze obu inicjatorów stały się przesłanką zorganizowania spotkania naukowców i praktyków chcących zaprezentować wyniki swoich badań i usłyszeć konstruktywne opinie na ich temat od międzynarodowego środowiska naukowego i biznesowego.

Głównym celem konferencji była integracja środowiska naukowego, wymiana wiedzy, idei badawczych, wyników badań wśród krajowych i zagranicznych naukowców zajmujących się problematyką audytu, rachunkowości, bankowości i finansów. Językiem konferencyjnym był angielski. W wydarzeniu udział wzięło 50 osób, w tym 25 osób z zagranicy (Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Dania, Niemcy, Serbia, Turcja, Rosja i Ukraina).

Konferencję otworzył prof. Jacek Prokop, prorektor ds. współpracy z zagranicą. Następnie głos zabrał dr Piotr Staszkiewicz oraz prof. Anna Szelągowska. W sesji plenarnej zaprezentowano trzy wystąpienia:

  • „Interplay in Corporate Governance Network: A multilevel Network Analysis of Board and Executive Director Selection and Collaboration Process in Denmark” – referat wygłoszony przez prof. Slobodana Kacanskiego z Roskilde University (Dania). koreferat do tego wystąpienia zaprezentował prof. Krzysztof Borowski z Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych Kolegium Zarządzania i Finansów;
  • „The Relationship between Financial Accounting and Management Control Systems: Preliminary Findings from a Case Study of Swedish Bank” – referat wygłoszony przez prof. Fredrika Nillsona z Uppsala Uniwersity (Szwecja); koreferentem do przedstawionych wyników badań był dr Jan Michalak z Uniwersytetu Łódzkiego;
  • „The Argumentation Value in Business Valuation – Theoretical Foundation and applications” wygłoszone przez dr. Patricka Thielmanna z FernUnivarsität in Hagen (Niemcy); koreferat do tego wystąpienia zaprezentowała prof. Izabela Pruchnicka-Grabias z Instytutu Bankowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.

Zaprezentowane tematy, m.in. dzięki profesjonalnemu koreferowaniu, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, o czym świadczyła ożywiona dyskusja oraz liczne pytania do wszystkich prelegentów.

W drugiej części konferencji zorganizowano dwie równoległe sesje, których celem było przedstawienie pomysłów na realizację projektów badawczych. Wystąpienia w sesji A (prowadzona przez prof. Slobodana Kacanskiego) dotyczyły zagadnień z obszaru finansów i bankowości. Z kolei wystąpienia w sesji B (prowadzona przez dr. Jana Michalaka) były poświęcone zagadnieniom dotyczącym audytu i rachunkowości.

Szczególną uwagę uczestników przyciągnęła zorganizowana przez dr. Sergiusza Pukasa z PAN specjalna prezentacja uczestników MBA IPI Polskiej Akademii Nauk zatytułowana „XBRL files as Big Data financial dataset”, podczas której można było sprawdzić możliwości przedstawionego oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia raportów biznesowych. XBRL, czyli eXtensible Business Reporting Language, jest opartą na technologiach XML specyfikacją definiującą sposób opisu wspólnych pojęć występujących w sprawozdaniach biznesowych oraz zależności między nimi.

Konferencja była okazją do nawiązania kontaktów wśród osób zajmujących się podobną tematyką badawczą. Organizatorzy stworzyli na zakończenie specjalną otwartą sesję wymiany kontaktów i pomysłów wśród osób zainteresowanych wspólnymi projektami badawczymi (tzw. round tables). Uczestnicy mieli możliwość ustalenia podczas 15-minutowych dyskusji przy pięciu stołach, z kim i w jakim obszarze naukowym mogliby dalej współpracować. Po kwadransie następowała wymiana osób przy stolikach i mieszanie się uczestników poszukujących kolejnych chętnych do współpracy nad artykułami naukowymi, projektami międzynarodowymi lub wyjazdami w ramach programu Erasmus+.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej udziału w tym wydarzeniu ponad 80% uczestników uznało swój udział w tym wydarzeniu za bardzo cenny zarówno pod względem wysokiego poziomu organizacyjnego, merytorycznego, jak i możliwości nawiązania licznych kontaktów, które mogą się przyczynić do rozwoju prowadzonych przez nich badań naukowych. Cel konferencji został tym samym osiągnięty, a organizatorzy dostali liczne podziękowania drogą mailową.

Więcej informacji na temat konferencji: www.sgh.waw.pl/aab-conference