II Forum Administracji Akademickiej 27–28 maja 2024 w SGH

kilka laptopów na stole, kubki z kawą, miseczki z orzeszkami - zdjęcie robione z góry

O ile udział w konferencjach czy sympozjach naukowych jest naturalnym elementem pracy nauczycieli akademickich, o tyle podobnych wydarzeń dla pracowników administracyjnych uczelni jest niewiele, a jeżeli już są, to są to szkolenia. Pod koniec maja zamierzamy nieco odwrócić ten trend – zapraszamy pracowników administracyjnych SGH do udziału w II Forum Administracji Akademickiej, które odbędzie się na naszej uczelni.

Przez dwa dni będziemy zajmować się tym, co ważne dla sprawnego zarządzania operacyjnego i strategicznego uczelnią. Dzień pierwszy poświęcony jest na sprawy strategiczne i cyfryzację. Zaproszeni goście z kluczowych dla szkolnictwa wyższego instytucji – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – podzielą się z nami swoimi planami w zakresie zmian prawnych czy organizacyjnych dotyczących zarówno spraw naukowych, jak i dydaktycznych. Na ten dzień zaplanowaliśmy także inne tematy o strategicznym znaczeniu – bezpieczeństwo na uczelni (tym razem nie cyberbezpieczeństwo, a bezpieczeństwo fizyczne, omówione przez przedstawiciela ABW), a także miejsce pracowników „niebędących nauczycielami akademickimi” na uczelniach. W dalszej części obrad plenarnych zajmiemy się cyfryzacją. Rozwiązania praktyczne przedstawią: Miedzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) – będzie więc bardzo USOS-owo; USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów – red.), Samsung, Microsoft oraz OPTeam. Na koniec dnia zaplanowaliśmy spotkanie integracyjne w klubie Hades i Sali Kolumnowej. Będzie to świetna okazja do poznania osób z innych uczelni, które zajmują się w swojej pracy podobnymi zagadnieniami. 

Na dzień drugi przewidziane są trzy sesje równoległe, a w nich sześć warsztatów oraz trzy sesje networkingowe. Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z podstawami low code, tajnikami systemu CRM, skutecznym zarządzaniem uczelnią, poćwiczyć skuteczną komunikację, przybliżyć zasady coraz modniejszych mikropoświadczeń, a także zobaczyć, w jaki sposób uczelnie pracujące na różnych systemach teleinformatycznych wdrażają elektroniczną teczkę studenta. Z kolei sesje networkingowe służą zapoznaniu się ze sposobami tworzenia organizacji pracowników administracyjnych na uczelniach czy poza nimi. Są to uczelniane fora dziekanatów, a także organizacje branżowe takie jak IROs Forum (programy międzynarodowe), PACTT (transfer technologii), czy Stowarzyszenie PRom (PR i komunikacja). 

Forum Administracji Akademickiej jest następcą organizowanego niegdyś w SGH Forum Dziekanatów (łącznie było sześć edycji). Poszerzenie zakresu o inne jednostki administracyjne szkół wyższych ukazuje drogę, jaką pokonało – z wydarzenia organizowanego i poświęconego jednej sferze działalności uczelni: dziekanatom – po takie, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Tegoroczne FAA organizuje z SGH Forum Administracji Akademickiej (d. Stowarzyszenie Forum Dziekanatów) oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Ze strony SGH nad sprawną organizacją czuwa zespół Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury (CTII) przy dużym wsparciu ze strony kanclerza SGH dr. Marcina Dąbrowskiego.  

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na FAA – będzie ciekawie i merytorycznie, jak co roku. Będzie to także okazja do poznania się nie tylko z osobami z innych uczelni, ale także z SGH. Współautorów niniejszego tekstu – a obecnie także współorganizatorów FAA – połączyła rok temu pierwsza edycja FAA i zacięta wieczorna dyskusja o e-teczce.  

Osoby pracujące w SGH nie wnoszą opłaty konferencyjnej – tym bardziej warto skorzystać. 
 

 

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH – kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno, Społeczne SGH.

inż. Bartłomiej Świech – dyrektor Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury