Cargo lotnicze w Polsce

Przyszłość rynku lotniczych przewozów towarowych.

Dyskusja o przyszłości dynamicznego rynku lotniczych przewozów towarowych była celem konferencji pt. „Przyszłość cargo lotniczego w Polsce”. Wydarzenie zorganizował 21 lutego 2019 r. w SGH Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności (IITiM) SGH.

Konferencja była adresowana do szerokiego grona specjalistów branży lotniczej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego interesujących się zagadnieniami przewozów lotniczych. Honorowy patronat nad konferencją objął prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, który podczas panelu otwierającego konferencję zaprezentował stan polskiego rynku przewozów towarowych. W imieniu SGH gości przywitał prof. Jacek Prokop, prorektor SGH. Kolegium Zarządzania i Finansów reprezentował prodziekan dr Michał Matusewicz.

Wydarzenie zgromadziło blisko 130 uczestników z firm i instytucji zaangażowanych w łańcuch dostaw cargo lotniczego z Polski i zagranicy, w tym przedstawicieli władz lotniczych, przewoźników lotniczych i samochodowych, spedytorów, agentów obsługi naziemnej, firm produkujących sprzęt handlingowy i wyposażenie magazynowe, przedstawicieli środowiska akademickiego, firm doradczych, kancelarii prawnych i in. W konferencji wzięli udział również pracownicy Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH: prof. Wojciech Paprocki, dyrektor instytutu, dr Marzena Cichosz, dr Paweł Zagrajek oraz dr Adam Hoszman z Katedry Biznesu w Transporcie.

Dyskusja była podzielona na trzy panele. Pierwszy panel, którego moderatorem był Sergiu Sarasan z International Air Transport Association, poświęcono obecnym trendom w cargo lotniczym. Moderatorem drugiego panelu pt. „Jak możemy stymulować rozwój cargo lotniczego w Polsce” był przedstawiciel SGH dr Paweł Zagrajek. Trzeci panel poświęcony wyzwaniom, które czekają Polskę i Europę w najbliższej przyszłości w cargo lotniczym, moderował Paweł Kaźmierczak, szef IAG Cargo na kraje nordyckie i Europę Środkowo-Wschodnią.

Dyskusja zarówno podczas sesji panelowych, jak i w kuluarach miała bardzo ciekawy przebieg. Zwracano uwagę na bardzo duży potencjał polskiego rynku cargo, ale również na fakt, że duża część lotniczych przesyłek pochodzących z Polski obsługiwana jest przez huby położone na zachód i południe od granic naszego kraju. Podkreślano niedostateczną infrastrukturę do obsługi cargo oraz problem bezpiecznego łańcucha dostaw i nadawania statusu bezpieczeństwa przesyłek. Mówiono o jakości usług i potrzebach zmian na rynku  oraz o potrzebach kształcenia kadr w  tym obszarze. Dyskutowane były również kwestie digitalizacji cargo i wykorzystania nowych technologii, w tym dronowych. Rozmawiano o wyzwaniach, jakie czekają branżę w najbliższych latach. Zastanawiano się także, jak branża może lepiej ze sobą współpracować.

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, Katedra Biznesu w Transporcie, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
dr Paweł Zagrajek, Katedra Biznesu w Transporcie, Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH