DR PAWEŁ ZAGRAJEK
Katedra Biznesu w Transporcie
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH