DR HAB. ELŻBIETA MARCISZEWSKA, PROF. SGH
Katedra Biznesu w Transporcie,
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności,
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH