Advanced Analytics and Data Science 2020

Analityka w czasie rzeczywistym pomoże firmom szybciej reagować na zmiany nawyków konsumentów.

Organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie od 2013 roku międzynarodowa konferencja Advanced Analytics and Data Science to wyjątkowe wydarzenie dla przedstawicieli świata nauki i biznesu. Jej celem jest zaprezentowanie wymiernych korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych rozwiązań analitycznych w biznesie oraz dyskusja na temat wyzwań związanych z realizowaniem nowatorskich programów studiów i kształceniem specjalistów mających odpowiednie kompetencje (analityczne, informatyczne i biznesowe), dostosowane do zmieniających się potrzeb cyfrowej gospodarki. Siódma edycja konferencji odbyła się 14 września 2020 roku, po raz pierwszy w formie wirtualnej.

Trwający kryzys, czyli pandemia COVID-19, spowodował znaczące zmiany w przepływie strumieni finansowych. Firmy muszą podejmować szybkie decyzje, aby odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku. Podczas tegorocznej konferencji, której tematem przewodnim było hasło Real-Time Analytics & Cybersecurity, eksperci reprezentujący sektor biznesowy i akademicki dyskutowali o tym, jak systemy analityczne mogą pomóc zrealizować ten cel.

Organizatorzy, prelegenci i uczestnicy

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – prof. Piotr Wachowiak. Co roku konferencja organizowana jest przez SGH – Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Statystyki i Demografii; Zakład Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych we współpracy z firmą SAS Polska.

Już podczas pierwszej edycji konferencji przyjęto założenie dotyczące struktury uczestników i prelegentów. Przyjęto, że 50 proc. uczestników będzie reprezentowało biznes, a drugie 50 proc. – sektor nauki. Jeśli chodzi o program, to połowa prelegentów reprezentuje Polskę, drugą połowę stanowią prelegenci zagraniczni. Do tej pory udawało się zachowywać te proporcje. W tym roku dzięki formatowi online udało się dotrzeć z zaproszeniem do szerokiej, międzynarodowej widowni i pozyskać uczestników z całego świata. Zarejestrowało się ponad 360 osób z 39 krajów na świecie, wśród nich 54 proc. uczestników było przedstawicielami różnych sektorów gospodarki, a 46 proc. pracownikami naukowymi i studentami. Gościliśmy na konferencji 10 prelegentów z 5 krajów, którzy zaprezentowali 9 referatów. Moderatorem konferencji, która w całości była prowadzona w języku angielskim, był Łukasz Libuda – customer advisory manager, risk practice w firmie SAS Polska.

Uroczyste otwarcie

Konferencję w imieniu rektora SGH i swoim własnym otworzyła prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki oraz dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii. W imieniu Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH głos zabrała dziekan prof. Beata Czarnacka-Chrobot.

Rektor Agnieszka Chłoń-Domińczak przywitała uczestników i prelegentów, przedstawiając ich sylwetki, pełnione funkcje i specjalizacje. Dziekan Beata Czarnacka-Chrobot poinformowała uczestników konferencji o profilu naukowo-badawczym i dydaktycznym Kolegium Analiz Ekonomicznych. Podkreśliła, że organizowana cyklicznie konferencja Advanced Analytics and Data Science jest ściśle związana z realizowanym w kolegium kierunkiem studiów Advanced Analytics – Big Data, a także niektórymi kierunkami studiów podyplomowych, natomiast temat przewodni tegorocznej konferencji (Real Time Analytics & Cybersecurity) jest dziedziną obecną w programach dydaktycznych i pracach naukowych realizowanych przez pracowników kolegium. Obydwie Panie życzyły uczestnikom, w tym również studentom SGH, absolwentom i pracownikom naukowym, udanej konferencji oraz zdobycia wiedzy dotyczącej rozwoju i wdrażania najnowszych strategii, metod i narzędzi analitycznych.

Program

Celem konferencji było zachęcenie do dyskusji na temat wizji i strategii rozwoju sektora biznesowego i akademickiego z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych, taka dyskusja jest podstawą do tworzenia środowisk biznesowych i analitycznych, opartych na danych.

W dzisiejszych czasach dane są wszędzie i mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki: jeśli są właściwie wykorzystywane, mogą zapewnić każdej organizacji sukces na długie lata. Nowoczesne metody analityczne (nadzorowane i nienadzorowane) rozszerzyły wachlarz podejść i metodyk stosowanych przez analityków/developerów i pozwalają wzbogacać procesy modelowania analitycznego, wykorzystywane na potrzeby zarządzania ryzykiem, identyfikacji i przeciwdziałania nadużyciom oraz w obszarze customer intelligence.

Naeem Siddiqi z firmy SAS Kanada rozpoczął część merytoryczną konferencji bardzo ciekawym wystąpieniem, podczas którego podsumował globalne spostrzeżenia dotyczące wykorzystania technik Artificial Intelligence (AI) w procesach zarządzania ryzykiem. Algorytmy AI to tylko i aż „serce” systemu decyzyjnego, który musi pracować w odpowiednio przygotowanym środowisku, architekturze i infrastrukturze. Pożytek z AI pojawi się wtedy, gdy dokonamy operacjonalizacji procesu. – Jeżeli algorytmów AI nie „nakarmimy” surowymi, ale odpowiedniej jakości danymi, które nie są sztucznie spreparowane, sukces może nie być taki oczywisty – stwierdził dodatkowo prof. Dominik Ślęzak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prezes QED Software.

Zaawansowana analityka bazująca na Artificial Intelligence i Machine Learning (ML), choć ma potężne możliwości, może być bez problemu wykorzystana i jest dostępna praktycznie dla każdego. Przemysław Janicki z firmy SAS Polska zaprezentował możliwość koegzystencji wielu technik modelarskich, np. SAS oraz OpenSource na wspólnej platformie analitycznej. Co więcej, analityka jest dostępna nie tylko w podejściu programistycznym, ale również w sposób interaktywny, gdzie platforma wspiera użytkownika w realizacji kolejnych kroków przebiegu procesów cyklu życia modelu analitycznego.

AI stanowi trzon rozwiązań przeciwdziałających nadużyciom, których skala, zwłaszcza w dobie COVID-19, stała się znacząca. Z uwagi na brak interakcji „twarzą w twarz” w świecie cyfrowym oszuści czują się bezkarnie – kradną tożsamości, przejmują rachunki i wyłudzają pieniądze. Bartosz Wójcicki z Biura Informacji Kredytowej przedstawił założenia, cel wdrożenia oraz sukcesy Platformy Antyfraudowej stworzonej do eliminacji fraudów kredytowych oraz jako baza danych o zidentyfikowanych nadużyciach oraz próbach fraudów z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

Jak powiedział Marcin Nadolny z SAS EMEA z uwagi na przeniesienie procesów aplikacyjnych i onboardingu do świata cyfrowego niezwykle istotna jest umiejętność wykrywania nadużyć w czasie rzeczywistym. Tutaj kluczową rolę odgrywa analityka czasu rzeczywistego. – W czasie milisekund analizujemy transakcje, wnioski kredytowe i inne zdarzenia, stosując szeroki wachlarz metod analitycznych – od fuzzy matchingu z wykorzystaniem czarnych list poprzez reguły biznesowe, modele adaptacyjne oparte o uczenie maszynowe aż do analityki sieci powiązań, która jest kluczowa w kontekście wykrywania złożonych schematów i zorganizowanych grup przestępczych – wyjaśniał. Dodatkowym wparciem są procesy wzbogacania danych w czasie rzeczywistym o informacje dotyczące cyfrowej tożsamości, cech urządzenia czy numeru telefonu, jak również o informacje z zakresu biometrii behawioralnej.

Temat wykorzystania analityki czasu rzeczywistego w obszarze cyberbezpieczeństwa, został jeszcze rozwinięty przez Scotta Mongeau, principal data scientist, SARK7, który przedstawił możliwość wykorzystania analityki wspartej mechanizmami wzbogacania danych za pomocą przetwarzania strumieniowego danych (Event Stream Processing).

Przedstawiciele firmy Accenture – Piotr Czetwertyński oraz Sebastian Dziadkowiec – omówili rzeczywiste przypadki zastosowania nowoczesnych technologii w zakresie pozyskania i utrzymania klienta, które pomagają instytucjom finansowym być bardziej innowacyjnymi, lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, a tym samym podejmować trafne i opłacalne decyzje. Klienci chcą być dziś obsługiwani szybko i sprawnie, dlatego decyzje trzeba podejmować w czasie rzeczywistym, zarówno te dotyczące scoringu kredytowego, zwiększenia limitu dla klienta, a także zaproponowania najlepszej oferty spełniającej oczekiwania klienta, nawet z uwzględnieniem ostatnich działań na rachunku (np. transakcja sprzed chwili czy wejście w debet).

Moderator konferencji Łukasz Libuda z firmy SAS Polska potwierdził, iż zaawansowana analityka w dobrych rękach z całą pewnością przyniesie wymierne korzyści finansowe, może być zastosowana w wielu obszarach biznesowych, jednak należy do jej zastosowania podejść w sposób holistyczny i wielowątkowy. Wszyscy musimy nauczyć się zastosowania AI, gdyż to nadal technologia nowa, z którą należy się oswoić. Zatem kluczowe jest połączenie wysiłków świata biznesowego i akademickiego oraz wspólnej edukacji i szkoleń – do czego zachęcali przedstawiciele SAS Global Academic Program w SAS Institute – Murray de Villiers z SAS South Africa oraz Jürgen Kaselowsky z firmy SAS Niemcy. Zaprezentowali dostępne możliwości udziału w programach edukacyjnych i szkoleniowych oraz zachęcili przedstawicieli biznesu i sektora akademickiego do aktywnej współpracy.

Podsumowanie

Zrealizowana w formie wirtualnej konferencja Advanced Analytics and Data Science była nowym doświadczeniem. W opinii organizatorów zakończyła się sukcesem. Bardzo wysoki poziom merytoryczny, a także atrakcyjna forma prezentacji cieszyły się zainteresowaniem międzynarodowej widowni (wśród 360 uczestników dwie trzecie stanowili uczestnicy z Polski, jedna trzecia to były osoby z zagranicy). Dotarliśmy z przekazem do wielu miejsc na całym świecie. Dzieliliśmy się wiedzą na temat analityki w czasie rzeczywistym, cyberbezpieczeństwa, metod, modeli i najnowszych narzędzi. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii, a także deklaracji o międzynarodowej współpracy naukowej. Była to też promocja SGH na forum międzynarodowym. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem podzielimy się ze swoimi studentami i współpracownikami. Jako organizatorzy dziękujemy za współpracę i pomoc w promocji tego wydarzenia partnerowi konferencji – firmie SAS Polska. Konferencję zakończyliśmy zapowiedzią ósmej edycji Advanced Analytics and Data Science 2021. 

Program konferencji oraz zapis wideo wszystkich sesji znajdują się na stronie:

https://www.sas.com/pl_pl/events/20/aa-ds.html