Zgłoszenia młodych, zaangażowanych społecznie warszawiaków do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego

14 września ruszyła możliwość zgłaszania kandydatów do Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

plakat informujący o konkursie o Nagrodę im. Tadeusza Mazowieckiego

Konkurs ma na celu uhonorowanie tych, którzy działają na rzecz miasta, za ich wkład w upowszechnianie postaw obywatelskich, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka.

W tegorocznej edycji nagradzane będą działania i projekty zrealizowane w 2021 roku. Pula nagród to 30 tys. zł. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych 15–19 i 20–26 lat.
Zgłosić można jedną osobę lub kilka osób działających wspólnie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji

W razie pytań prosimy o kontakt: nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl


W ubiegłorocznej edycji laureatami zostały osoby, które angażowały się w sprawy ekologii, klimatu, kryzysu humanitarnego jak również organizowały akcje mające na celu szerzenie rzetelnej edukacji seksualnej czy działania na rzecz osób doświadczających przemocy. Sylwetki laureatów z poprzedniej edycji.