Rządowy Program Upowszechniania Strzelectwa dla osób w wieku 18-26 lat

Z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki wystartował Program Upowszechniania Strzelectwa dla grupy wiekowej 18-26 lat.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie po zarejestrowaniu się na portalu oraz po weryfikacji uzyskają także dostęp do materiałów szkoleniowych on-line.

Program Upowszechniania Strzelectwa, który ruszył 1 września br., odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku 18-26 lat oraz osób powyżej 26. roku życia. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie wiekowej program realizowany jest poprzez kluby sportowe posiadające licencje Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i aktywnie wspierające rozwój strzelectwa sportowego.

Program w grupie wiekowej 18-26 lat realizowany jest we wszystkich 16 województwach.

Program Upowszechniania strzelectwa ma na celu wsparcie organizację zajęć strzeleckich w nowatorski sposób. Szkolenia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 20 osób. Każda grupa realizuje ten sam 12-godzinny program, obejmujący:

  • część teoretyczną (1 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią strzelectwa, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną i palną, prawnymi aspektami dotyczącymi broni palnej i amunicji;
  • część praktyczną (11 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem broni palnej, dowiedzą się, jak wykorzystywać materiały opatrunkowe pola walki, budową broni, poznają techniki strzeleckie oraz przede wszystkim będą strzelać z broni pneumatycznej oraz małokalibrowej.

Więcej na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.