Rektor SGH na XV Międzynarodowym Forum „Polsko-ukraińskie dni biznesu”

Rektor SGH na XV Międzynarodowym Forum „Polsko-ukraińskie dni biznesu” – prelegenci

28 kwietnia prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH, przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, był gościem Forum „Polsko-ukraińskie dni biznesu”.

Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH wziął udział w panelu „Współpraca handlowo-gospodarcza Ukrainy i Polski: dotychczasowe sukcesy i wizja przyszłości”. Forum, które składało się z czterech paneli (blików tematycznych), zostało zorganizowanego przez Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce,  Grupę Prawniczą EUCON oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu i odbywało się pod patronatem Ambasady Ukrainy w Warszawie, a także Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Wydarzenie miało na celu omówienie polsko-ukraińskiej współpracy ekonomicznej, perspektyw ożywienia gospodarczego na Ukrainie, możliwości i uwarunkowań czasowej relokacji ukraińskich przedsiębiorców do Polski, a także nawiązania bezpośrednich relacji biznesowych. Składało się z czterech bloków tematycznych:

  1. Współpraca handlowo-gospodarcza Ukrainy i Polski: dotychczasowe sukcesy i wizja przyszłości.
  2. Wielka odbudowa: perspektywy odbudowy gospodarki Ukrainy? Wyzwania dla branż: budownictwa, energetyki, transportu, infrastruktury cywilnej, przetwórstwa i rolnictwa.
  3. Polskie i międzynarodowe programy wsparcia pomocowego dla Ukrainy.
  4. Mechanizmy rozwiązywania kwestii prawnych w okresie obowiązywania sankcji międzynarodowych, występowania barier handlowych i innych przeszkód. Rozwiązywanie problemów w obszarze celnym, podatkowym, księgowym, migracyjnym, a także związanych z prawem pracy.

W forum uczestniczyło około 40 prelegentów z Polski i Ukrainy – przedsiębiorców i inwestorów, przedstawicieli władz państwowych oraz samorządowych, a także instytucji dyplomatycznych.