Profesor Roman Sobiecki po raz kolejny w składzie komisji egzaminacyjnej na doradcę restrukturyzacyjnego

na zdjęciu dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

27 lutego 2024 r. Minister Sprawiedliwości powołał prorektora ds. rozwoju dr. hab. Romana Sobieckiego, prof. SGH, do Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Komisja została powołana w składzie:

  • Łukasz Lipowicz – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
  • Jarosław Mądry – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
  • Magdalena Nałęcz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
  • Ryszard Pęk – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Jerzy Sławek – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny,
  • dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH – prorektor ds. rozwoju SGH,
  • Tomasz Żelazowski – sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Komisja składa się z siedmiu osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki objętej egzaminem, na czele której stanie Ryszard Pęka. Członkowie komisji powoływani są na dwa lata.

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzony zostanie 20 maja, 23 września i 2 grudnia 2024 r.