Prof. Marcin Kawiński i dr Janina Petelczyc powołani do grup opiniodawczo-doradczych EIOPA

Prof. Marcin Kawiński i dr Janina Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego zostali powołani na czteroletnie kadencje do dwóch grup opiniodawczo-doradczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Prof. Marcin Kawiński został powołany do Insurance and Reinsurance Stakeholder Group a dr Janina Petelczyc do Occupational Pension Stakeholder Group.

Więcej informacji