Prof. Marcin Kawiński i dr Janina Petelczyc nowymi członkami grup w EIOPA

Rada Nadzorcza Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wybrała nowych członków do Grupy Interesariuszy ds. Ubezpieczeń i Reasekuracji (IRSG) oraz Grupy Interesariuszy ds. Pracowniczych Programów Emerytalnych (OPSG), w tym dwóch pracowników naszej uczelni: dr. hab. Marcina Kawińskiego, prof. SGH, i dr Janinę Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH. 

Obie grupy doradcze odgrywają ważną rolę, ułatwiając konsultacje EIOPA z interesariuszami w UE w sprawach dotyczących sektora ubezpieczeń i emerytur zarówno pod względem regulacji, jak i nadzoru. Grupy interesariuszy zostały utworzone z uwzględnieniem odpowiedzialności EIOPA oraz planowanej pracy w takich obszarach jak zrównoważone finanse, cyfryzacja i odporność operacyjna. 

IRSG i OPSG składają się z wysokiej rangi przedstawicieli branży ubezpieczeniowej i emerytalnej, konsumentów, środowiska akademickiego, małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników oraz stowarzyszeń zawodowych.

Link: EIOPA announces the new composition of its stakeholder groups – European Union (europa.eu)